I år har vi to konkurransar i tXt-aksjonen, Panser. Ein skrive- og ein fotokonkurranse. Begge konkurransane er individuelle.

Meir om skrivekonkurransen her.

Meir om fotokonkurransen her.