KONKURRANSAR

Vi jobbar med å få på plass ein større konkurranse i tXt Opprør 2018/19. Følg med på nettsida for meir informasjon.

Fram til då, har vi to skrivekonkurransar du kan delta i.

1.

Les utdraget frå Støvets bok 1 av Philip Pullman

Kva trur du skjer vidare?

Kven er Bonneville som følgjer etter Malcolm, Alice og Lyra?

Kvifor er det så viktig for han å få tak i Lyra?

Kva slags daimon har du?

2.

Les utdraget frå Hver morgen dyppet min søster brystene i isvann for å bli pen av Bjørn Sortland

Skriv historia der broren, Luka, fortel kva som skjer.

Korleis opplever han bombinga og det å måtte gøyme seg?

Kva er det som feilar han?

Korleis kjem dei seg vidare?

 

Du kan velje ein eller begge konkurransane. Send bidraga til ole@foreningenles.no innan 10. oktober.

Vi plukkar ut vinnarar som får ein bokpakke frå Foreningen !les.

Hugs å skrive namn og kva slags skule du går på når du sende inn teksten.