KONKURRANSAR

Tidlegare vinnarar:

August-september:

Skrivekonkurranse

Fotokonkurranse

Oktober-november:

Skrivekonkurranse

Fotokonkurranse

NYE KONKURRANSAR

Fram til februar 2018 kan de delta på nye konkurransar i tXt Monster, og vinne bokpakkar. De kan velje om de vil delta på ein eller alle.

1.

Tittelen på årets tXt-antologi er Monster. Kan du finne monster i eit av utdraga?

Send ein kort tekst til ole@foreningenles.no kor du grunngjer kva som er monster i utdraget.
Skriv Monster i emnfeltet. Hugs namn, adresse og skule.

Frist: 12. februar 2018

2.

Fangarmer av Tore Aurstad byggjer på ei anna bok, H. P. Lovecrafts grøsserfortellingen «The Call of Cthulhu» fra 1928.
Les utdraget i tXt Monster og skriv ein grøsser som byggjer på Fangarmer.

Send teksten til ole@foreningenles.no
Skriv Fangarmer i emnefeltet. Hugs namn, adresse og skule.

Frist: 12. februar 2018

3.

Finn eit ord du liker i eit av utdraga i tXt-antologien, strek under det, ta bilete og legg på Instagram med #txtmonster.

Frist: 22. januar 2018

NB! Gløym ikkje konkurransen i samarbeid med Uprisen. Kun to veker igjen til bokmeldingsbasen stengjer. Sjå under.

Tilleggskonkurranse:

BLI ÅRETS BOKMELDAR OG VINN ALLE BØKENE I TXT MONSTER TIL KLASSA DI

Kvar haust skriv ungdomsskuleelevar bokmeldingar av nye norske ungdomsbøker. Bokmeldingane blir publisert på uprisen.no og er med på å avgjere kva slags fem bøker som blir nominert til Uprisen – årets ungdomsbok. Vi kårar også Årets bokmeldar. Vedkommande som blir Årets bokmeldar får ein iPad.

Men vedkommande vinnar også til klassa si samlege bøker som er med i tXt Monster. Du kan dermed vinne 13 bøker som du og medelevane dine kan ha i klasserommet. Sjå her døme på ungdom som har skrive bokmeldingar på uprisen.no.

Gå inn på uprisen.no. Under overskrifta Ny kåring i gang: Årets bøker kan anmeldes nå ligg dei nye bøkene du kan skrive bokmeldingar av. Fleire kjem etter kvart.

Trykk på boka du har lese og vil meine noko om. Fyll inn detaljer, di bokmelding og trykk publiser. Di stemme er viktig!

Tips til å skrive bokmelding finn du her.

Bokmeldarbasen stenger 15. desember.

Ta kontakt med ole@foreningenles.no om du lurar på noko.