KONKURRANSAR

I tXt-aksjonen Monster blir det fleire konkurransar undervegs i prosjektet. Vi startar med to konkurransar. Elevane kan sjølv bestemme om dei vil delta i begge to.

Skrivekonkurranse:

«OK, da,» sa jeg, «da kjører vi en tur.»

Dette er det siste Magnus Chase seier til onkelen sin i utdraget Magnus Chase og gudene fra Åsgård 1.

Les utdraget og skriv vidare kva som skjer med Magnus og onkelen.

Kor køyrar dei hen?
Kven møter dei?
Kva snakkar dei om?
Kva slags uante hendingar dukkar opp?

Send teksten til ole@foreningenles.no med navn, skule og adresse, og ver med i trekninga av ein bokpakke!

Frist 1. oktober

Fotokonkurranse:

Ta eit bilete av tXt-antologien i ei eller anna setting. Legg bilete på Instagram under #txtmonster eller send bilete til ole@foreningenles.no og ver med i trekninga av ein bokpakke!

Frist 25. september.

Tilleggskonkurranse:

BLI ÅRETS BOKMELDAR OG VINN ALLE BØKENE I TXT MONSTER TIL KLASSA DI

Kvar haust skriv ungdomsskuleelevar bokmeldingar av nye norske ungdomsbøker. Bokmeldingane blir publisert på uprisen.no og er med på å avgjere kva slags fem bøker som blir nominert til Uprisen – årets ungdomsbok. Vi kårar også Årets bokmeldar. Vedkommande som blir Årets bokmeldar får ein iPad.

Men vedkommande vinnar også til klassa si samlege bøker som er med i tXt Monster. Du kan dermed vinne 13 bøker som du og medelevane dine kan ha i klasserommet. Sjå her døme på ungdom som har skrive bokmeldingar på uprisen.no.

Gå inn på uprisen.no. Under overskrifta Ny kåring i gang: Årets bøker kan anmeldes nå ligg dei nye bøkene du kan skrive bokmeldingar av. Fleire kjem etter kvart.

Trykk på boka du har lese og vil meine noko om. Fyll inn detaljer, di bokmelding og trykk publiser. Di stemme er viktig!

Tips til å skrive bokmelding finn du her.

Bokmeldarbasen stenger 15. desember.

Ta kontakt med ole@foreningenles.no om du lurar noko.