Fotokonkurranse

Svarfrist 1. desember 2016

Ta eit bilete av antologien i ein eller annan situasjon,
kulisse eller stad.

Legg bilete på Instagram under #txtpanser #foreningenles.

Dei beste bidraga blir premierte. Vinnarane vil bli kontakta på epost.

Spørsmål? Kontakt Ole I.B. Storø på ole@foreningenles.no

Sjå vinnarbilete her.