Opplegg til #alfahann

I 2016 vant #alfahann av Jan Tore Noreng Uprisen – årets ungdomsbok, en pris der vinneren kåres av ungdom, og der ungdom bestemmer i alle ledd.

Som forberedelse til arbeidet med dette utdraget kan det være en god idé å gjennomføre opplegget om litterær kvalitet. Da kan de 5-10 punktene som dere kom frem til i løpet av diskusjonen trekkes inn og diskuteres opp mot den litterære smaken til annen norsk ungdom, med utgangspunkt i utdraget fra #alfahann.

Teksten egner seg også godt som utgangspunkt for en samtale om kroppspress.


FØR:

#alfahann er en realistisk roman.

– Hva forbinder dere med en slik betegnelse?

– Kjenner dere til andre realistiske romaner?

 

Boken tar opp kroppspress blant gutter og bruk av steroider.

– I hvilken grad opplever dere kroppspress som et aktuelt og relevant tema for en ungdomsbok?

 

Se elever lese opp juryens begrunnelse eller les anmeldelser av boken på uprisen.no.

– Hva sier Upris-ungdom om boken?

– Hva vektlegger de i vurderingen?

– Er dere enige i at dette er viktige kriterier?

– Hvorfor tror dere at #alfahann ble kåret til årets ungdomsbok?

 

Snakk til slutt om hvilke forventninger dere har til teksten. Bruk ev. omslag og ingress som utgangspunkt for samtalen.

Hvis du som lærer vurderer at noen av ordene i utdraget kan være vanskelige for elevene, kan det også være fint å omtale dem før lesing eller å be elevene om å gå sammen i grupper og finne ut og forklare for hverandre hva ordene betyr. Her er noen eksempler på ord fra utdraget som kan inngå i en slik aktivitet: bole, kardio, coresquats og romanian deadlift.

UNDERVEIS:

Leselogg.

La elevene notere tanker og spørsmål til teksten mens de leser. Be dem notere fritt eller med fokus på ett eller flere av følgende spørsmål:

– Hvordan er kroppspress og maskulinitet synlig i utdraget?
– Hva tenker dere om vennskapet mellom Torstein og Mats?
– Hva synes dere om språkbruken deres (om språket som er brukt i utdraget)?

ETTER:

1. Bruk spørsmålene i avsnittet under i tre faser: La først elevene tenke over spørsmålene, deretter diskutere dem i grupper på 2-4 elever før de til slutt diskuteres i hel klasse. En slik fremgangsmåte kan føre til at elevene blir tryggere og bidra til økt kvalitet i samtalene i hel klasse. I den tredje og siste fasen kan det iblant være lurt å bare bruke de konkrete spørsmålene som utgangspunkt for samtalen, eller klassen kan velge ut de mest interessante spørsmålene til diskusjon.

– Hva handler dette om?

– Fortell om noe i teksten som gjorde inntrykk.

– Hva synes dere om de to karakterene, Torstein og Mats?

– Hvilket inntrykk får dere av vennskapet deres?

– Hvor realistisk er skildringen av ungdomsmiljøet i boka ifølge dere?

– I hvilken grad kjenner dere dere igjen i teksten?

– Hvilke følelser, tanker, situasjoner kan dere overføre til opplevelser i eget liv?

La helklassesamtalen bygge videre på elevenes svar når et nytt spørsmål formuleres.

 

Følgende spørsmål kan også inngå i diskusjonen:
– Hvorfor er det så viktig for Torstein og Mats å legge ut bilde på Instagram etter treningen?

– Hva tror dere vil skje videre med Torstein?

– På hvilken måte blir maskuliniteten synlig i utdraget?

– Har dere lest andre bøker som handler om kroppspress?

– Diskuter hvordan kroppspress kan tematiseres i en ungdomsbok?

– Hvordan velger forfatteren å gjøre det i #alfahann?

– Hvordan opplevde dere språket i utdraget?

– Har dere endret mening om forventningene til teksten etter å ha lest og diskutert den?

– Likte dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

I hvilken grad synes dere at tittelen på antologien, Panser, passer til tekst og handling i utdraget fra #alfahann?

 

2. Ekstraoppgaver

A. Lag et fiktivt intervju med forfatteren som vant Uprisen 2016. Se eksempel på txt.no.
B. Skriv videre: hva skjer med Torstein? Prøv å bruke samme skrivestil som forfatteren.

C. Panser?
Hvordan synes du at omslag, ingress og utdrag fra boken, #alfahann, står seg til tittelen på tXt-antologien, Panser? Bruk gjerne tankene dine som utgangspunkt for å delta i konkurransen på txt.no.

 

Forslag til kompetansemål:
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium