Opplegg til Boy Nobody 2: Oppdraget

FØR:

Se på bokomslag, tittel og sjanger og les ingressen.

Snakk om forventninger til utdraget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

Dette er bok 2 i serien om Boy Nobody.

– Er det noen som har lest bok 1 eller hørt om denne serien?

 

Hovedpersonen er en ung leiemorder som har skjult identitet og intet navn, bare et dekknavn som varierer med oppdragene han får.

– Hvorfor tror dere hovedpersonen har skjult identitet?

– Hvordan tror dere det er å leve med skjult identitet og uten navn?

 

Sjangeren er thriller.

– Hva forbinder dere med denne sjangeren?

 

Hvis du som lærer vet at en eller flere av elevene dine er godt kjent med denne sjangeren allerede, kan du la dem presentere den for resten av klassen eller gå rett på en diskusjon:

– Hvilke andre eksempler på thrillere kjenner dere – fra bøker, TV-serier, filmer osv.?

– Hva kjennetegner slike fortellinger?

UNDERVEIS:

Be elevene markere i teksten mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk

– Noe de synes er tøft eller overdrevet

– Noe de legger spesielt merke til

 

ETTER:

1. Min leseopplevelse

Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de markeringene de har gjort i teksten og de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

a. Da jeg leste, la jeg merke til…

b. En ting jeg lurer på, er…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Jeg ble overrasket over…
g. Slutten var…

2. «Stille» lesesirkel

Gruppearbeid.

Elevene deles inn i grupper på 3-4 elever som skal samarbeide om å lage en «stille» lesesirkel, dvs. en lesesirkel der de ikke får lov til å snakke – bare skrive til hverandre.

Hver elev trenger et ark, noterer navnet sitt øverst i venstre marg og kan også skrive «Hei» øverst på siden, ev. etterfulgt av navn på gruppemedlemmene for å understreke det autentiske elementet. Elevene får nå 1-2 minutter til å skrive om leseopplevelsen deres. De kan skrive tanker, følelser, spørsmål eller andre reaksjoner på utdraget de har lest – helt uten å snakke. De bør skrive med leselig skrift og bruke så mye av den tilmålte tiden som mulig til å skrive.

Når tiden er ute, skal alle elevene sende teksten sin mot venstre, til den eleven som sitter der. Elevene leser arket de har fått, skriver navnet sitt i venstre marg og får deretter 1-2 minutter til å reagere på naboens tekst: De kan skrive en kommentar til teksten, fortsette tankerekken, skrive om de er enige eller uenige, stille spørsmål eller ev. sette i gang en ny tanke-rekke.

Etter tre gjennomføringer returneres arket til den som begynte med å skrive på det. Vedkommende leser tekstene og setter strek under en setning på arket – den som eleven synes er mest interessant og som han/hun har lyst til å diskutere videre i gruppen.

Deretter får elevene endelig lov til å snakke. Be dem om å begynne med en av de utvalgte setningene og la dem ellers snakke fritt om utdraget i noen minutter.

3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppen og hva de synes om å jobbe med «stille» lesesirkel. Sørg for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen.

Følg gjerne opp samtalepunktene som nevnes ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hva lurer dere på når dere leser utdraget?

– Hvilket inntrykk får dere av hovedpersonen?

– Tror dere at det finnes leiemordere på bare 16 år?

– Hvilke egenskaper er det som gjør ham egnet til et slikt oppdrag?

– Oppfatter dere hovedpersonen som en helt eller mer som en anti-helt?

– Er dere kjent med at det finnes militærleirer for ungdom?

– Hva slags militærleir tror dere Camp Liberty er?

– Hvorfor tror dere at møtet med Eugene Moore blir avlyst?

– Hvilket inntrykk får dere av Eugene Moore?

– Hva tror dere han hvisker til damen som nettopp har forsøkt å drepe ham?

– Hva betyr det for fortellingen at det er «Daniel Martin» selv som forteller – at det er en jeg-fortelling?

– Klarer dere f.eks. å se for dere hvordan det hadde vært hvis det var Lee som hadde vært forteller, eller hvis det hadde vært en allvitende forteller med tilgang på tankene til alle karakterene?

– Hvilken stemning får du når du leser teksten? Hvilke tanker og følelser sitter du igjen med?

– På side 59 sier hovedpersonen at han ser scenen for sitt indre blikk. Hva betyr det? Be elevene se for seg en scene i boka for sitt indre blikk. Lytt til lydfilene eller les høyt og la elevene forestille seg handlingen.

– Hva mener du at denne teksten egentlig handler om?

– Hovedpersonen får til slutt møte Moore. Hva tror dere skjer videre?

 

Ekstraoppgaver:

A. I utdraget fra Oppdraget er det den unge gutten med dekknavnet «Daniel Martin» som forteller. Skriv en tekst der du forteller scenen i utdraget fra Lee eller Eugene Moore sin synsvinkel.

B. Forestill deg at du er en journalist som får besøk av moren som forsøkte å drepe Eugene Moore. Du tar saken og skriver et intervju der hun uttrykker stor bekymring for datteren sin og gir eksempler på hva hun har sett og opplevd når hun har vært lærervikar i militærleiren. Derimot sier hun lite om den handlingen hun nettopp har forsøkt å utføre. Skriv det fiktive intervjuet og prøv å få frem hvordan kvinnen oppfører seg under samtalen.

C. Anmeld boken på Uprisen oversatt.

Skriv en anmeldelse av Oppdraget. Anmeldelsen kan publiseres og deles med andre ungdommer på Uprisen oversatt. Her finnes det også en veiledning med tips til å skrive anmeldelse.

D. Panser?
Hvordan synes du at omslag, ingress og utdrag fra boken, Oppdraget, står seg til tittelen på tXt-antologien, Panser? Bruk gjerne tankene dine som utgangspunkt for å delta i konkurransen på txt.no.

 

Forslag til kompetansemål:

– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering

– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger

– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium