Opplegg til Byen bak murene

Byen bak murene

Det kan være en god idé å gjennomføre opplegget om litterær kvalitet før dette opplegget (f.eks. som del av førlesingen). Dette opplegget om utdraget fra Byen bak murene kan imidlertid også anvendes uten en separat diskusjon om litterær kvalitet.

FØR:

Se på bokomslag, tittel og sjanger og les eventuelt ingressen.

Snakk om forventninger til utdraget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva kjenner dere igjen på forsiden?

– Hva tror dere teksten handler om?

– Hvor og når tror dere den foregår?

– Hvilke personer tror dere er med i historien?

– Hvilken stemning tror dere vil være mest tydelig – romantisk, spennende, skummel, ekkel, morsom?

– Sjangeren er spenning. Hvilke forventninger har dere til en spenningsbok?

– Får dere lyst til å lese utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Se deretter på boktraileren som er laget for å markedsføre boken i USA.

Du finner den her.

Hva synes dere om denne traileren?

Gir den mer eller mindre lyst til å lese boken?

Dere kan også sammenlikne den amerikanske forsiden på boka med den norske. Dere finner den amerikanske her.

 

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er godt skildret

– Noe de synes er med på å gjøre utdraget spennende

– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk

 

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Min leseopplevelse

Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.
Eksempel: «Jeg synes at… slutten på utdraget var god fordi jeg lurer på hva som skjer videre og fikk lyst til å lese mer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble skuffet over…
h. Jeg ble overrasket over…
i. Slutten var…
j. Fordi…

3. Personlig mening
Individuelt arbeid.

Be elevene ta stilling til utdraget:
Likte du utdraget? Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker teksten?

4. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 og 3 over. Først kan de si setningene de har laget og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

5. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

Hvilket inntrykk får dere av Lin og Dai?

Hvilket inntrykk får dere av samfunnet i Byen bak murene?

Hva betyr det at vi får historien fortalt fra synsvinkelen til både Lin og Dai?

Hvilke strategier benytter de to for å overleve?

Hvorfor tror du at Lin er villig til å ofre livet sitt for å få tak i et par støvler?

Hvorfor tror du at Dai trenger en løpegutt?

Hvilke av disse ordene synes du passer best for å beskrive byen bak murene:

anarkistisk, likestilt, diktatorisk, forutsigbart, parallellsamfunn, demokratisk, hierarkisk, rasistisk, trygt, forutsigbart

Hvordan er situasjonen for jenter i Byen bak murene? Og for gutter?

Både Lin og Dai opplever vold på nært hold i utdraget. Mener du at de burde grepet inn? Hvorfor/hvorfor ikke?

Bør man stå opp mot vold uansett hvilket samfunn volden foregår i?

Hvordan ville du reagert hvis du var i en liknende situasjon som Lin og Dai?

I denne filmsnutten forteller forfatteren om byen som inspirerte henne til å skrive Byen bak murene, Kowloon Walled City.

Har dere hørt om denne byen?

Kjenner dere til andre samfunn som minner om Byen bak murene, der noen av de samme problemene preger samfunnet?

 

6. Vurdering og avstemming

Til slutt kan dere diskutere utdraget i klassen med tanke på å nå frem til en felles vurdering:

Liker dere utdraget fra Byen bak murene?

Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes, at rammene er hyggelige og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Avslutt gjerne med å stemme over utdraget på txt.no og/eller legg inn meningene deres om teksten. Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene dine osv.

 

Opplegget dekker følgende kompetansemål:

– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering

– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger

 

 

Ekstraoppgaver:

A. Anmeld boken på Uprisen oversatt.
La elevene skrive en anmeldelse av Byen bak murene. Anmeldelsen kan publiseres og deles med andre ungdommer på Uprisen oversatt. Her finnes det også en veiledning med tips til å skrive anmeldelse.

B. Panser?
Hvordan synes du at omslag, ingress og utdrag fra boken, Byen bak murene, står seg til tittelen på tXt-antologien, Panser? Bruk gjerne tankene dine som utgangspunkt for å delta i konkurransen på txt.no.

C. Lag en boktrailer.
La elevene lage en boktrailer der de presenterer Byen bak murene eller en annen av tekstene i Panser. Denne video-veiledningen forklarer på en enkel og oversiktlig måte hvordan man kan gå frem for å lage en boktrailer og tar samtidig opp viktige spørsmål om digital opphavsrett m.m.

D. Diskuter samfunnet i Byen bak murene.
Her er noen punkter til inspirasjon (ressursene kan naturligvis også brukes som et opplegg til hele gruppa):

Byen bak murene heter egentlig Hak Nam og er en slags lovløs bydel. Hva menes med lovløs bydel? Finnes en slik bydel i virkeligheten?

I bokens etterord og i en filmsnutt på Youtube forteller forfatteren at hun har tatt utgangspunkt i Kowloon Walled City i Hongkong. Finn ut mer om denne bydelen og sammenlikn med andre bydeler du kjenner til.

Byen bak murene er det man kan kalle et parallelt samfunn. Dette har vært gjenstand for mye diskusjon i nyhetene den siste tiden, spesielt etter terroren i Paris i november 2015 og Belgia i mars 2016. Etter at reportasjeteam fra NRK besøkte forstedene Rinkeby og Husby i Sverige i mai 2016 og ble angrepet med stein, har debatten blitt forsterket og problemstillingen mer aktuell for oss i Norge og Skandinavia. Les og se innslag her.

Hva tenker du om denne reportasjen? Hva er det som skjer og hvorfor skjer det?

I etterkant av NRKs innslag, lagde Morgenbladet en reportasje fra Strömstad. Les den her.

Hva er likheter og forskjeller mellom disse reportasjene? Hva tror du poenget med Morgenbladets artikkel her?

Hva er et parallelt samfunn? Hva kjennetegner det? Skriv stikkord på tavla.
Finnes det parallelle samfunn i Norge? Hvis ja, hvor? Hvis nei, hvorfor ikke?

Groruddalen blir ofte trukket fram som et eksempel på parallelt samfunn i Norge. Finn ut mer om Groruddalen og diskuter hvorvidt dette stemmer eller ikke.

Boktips: Halvor Fosli – Fremmed i eget land og Øyvind Holen – Groruddalen: En reiseskildring.

Fotballspilleren Zlatan vokste opp i Rosengård i Malmø, en bydel som av mange også omtales som et parallelt samfunn. Finn ut mer om Rosengård. Les Jeg er Zlatan. Hvilket inntrykk får du av bydelen?

Er et parallelt samfunn utelukkende en bydel der det bor innvandrere og fattige folk? Kan du finne eksempler på bydeler hvor det bor bare rike mennesker? På hvilken måte kan disse være parallelle samfunn eller ikke? Hvordan kan man unngå å skape parallelle samfunn?

I Byen bak murene er det anarki. Hva betyr det? Kan dere andre styringsformer? Hvorfor er det viktig med lover? Hvilke lover i Norge er elevene enige/uenige i? Hvem lager lover, og hvem avgjør om noe er innenfor eller utenfor loven? Hva er straffen for å bryte lover? Hvordan rangerer man en forbrytelse?

Brorskapet har mye av makten i Byen bak murene. Hva er brorskapet, tror dere? Hvorfor styrer de det meste i denne byen?