Opplegg til I morgen er alt mørkt: Marlens historie

FØR:
Samtale i hel klasse om forventninger til utdraget fra I morgen er alt mørkt: Marlens historie
Klassesamtale.

Se på tittel, bokomslag og sjanger og snakk om hvilke forventninger dere har til teksten.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hvilke tanker setter tittelen i gang?

– Hvilken stemning kommer tydeligst frem på omslaget?

– Hva er det som bidra til å fremkalle denne stemningen hos dere?

– Hva tror dere teksten handler om?

 

Sjangeren er dystopi.

– Hva forbinder dere med denne sjangeren?

– Kjenner dere til andre eksempler på dystopier – bøker, filmer, spill?

– Hvorfor tror dere at dystopien er en så populær sjanger blant ungdom?

– Hva kan en dystopi si om vårt samfunn i dag?

– I hvilken grad synes dere det er sammenheng mellom tittel, forside og sjanger?

 

Sammenlikn ev. forsiden med omslaget til to andre dystopier: Markspist måne (som er med i Panser) og Menneskebarnet (som er med i Rein tekst 2016 – en antologi for videregående skole).

– Hvilke likheter og forskjeller ser dere?

– Hvilket av omslagene liker dere best? Og hvorfor?

 

Les også ingressen. Her nevnes parasitten MTG (mutert Toxoplasma gondii).

– Har dere hørt om Toxoplasma gondii før (se eventuelt artikkel her)?

– Vet dere om liknende epidemier (ebola o.l.)?

– Hvordan tror dere at dere selv hadde reagert hvis en slik sykdom skulle kommet til Norge?- Oppfatter dere dette som realistisk eller usannsynlig?

– Hvordan passer det med tittel og sjangerbetegnelse på utdraget?

– Får dere lyst til å lese utdraget fra I morgen er alt mørkt: Marlens historie?

– Hva tror dere at dere kommer til å like og mislike?

 

Etter samtalen er det mulig å vise boktraileren til I morgen er alt mørkt. Traileren er en effektiv og spennende introduksjon til både utdraget og boken. Boktraileren ligger tilgjengelig her.

 

UNDERVEIS:

Lesestopp

Be elevene stoppe underveis i lesinga, f. eks. øverst på s. 106 (etter «Det siste kapittelet») eller etter noen minutter.

La elevene skrive spørsmål til teksten ut ifra det de har lest. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempler:

– Hva mener Marlen med at «det ble stadig færre av oss?»

– Hvorfor tror dere at Marlen blir redd for de minste lydene utenfra?

– Hvordan tror dere det føles å være Marlen i situasjonen som har oppstått?

– Hva ville dere gjort i en slik situasjon?

– Hva tror dere Marlen synes om moren sin? Og om Johan?

– Hva ville du gjort for å overbevise foreldrene dine?

Alternativt kan de bruke noen minutter på å skrive hva de tror vil skje videre.

Deretter fortsetter de å lese resten av utdraget.

 

ETTER:

1. Litteraturintervju

Par som rullerer.

I forkant av litteraturintervjuet får elevene utlevert et ark med noen få spørsmål. I tillegg til de faste spørsmålene er det plass til at hver elev kan skrive inn tre supplerende spørsmål etter eget valg. Forbered gjerne aktiviteten ved å snakke kort med elevene om hvordan ulike typer spørsmål legger opp til ulike typer svar. Et enkelt skille mellom spørsmål med og uten en entydig fasit kan være nok, sammen med en oppfordring til å stille flest av de siste. Alternativt kan en bruke et skille mellom spørsmål som fører til korte eller lange svar eller mellom enfingerspørsmål, flerfingerspørsmål og ut-av-teksten-spørsmål (Kverndokken 2012).

Et eksempel på spørsmålsark finnes her.

Elevene skal først skrive de supplerende spørsmålene på arket og deretter ta det med seg rundt i klasserommet for å finne intervjuobjekter. Når de har funnet en partner skal elevene stille et spørsmål fra listen, og partneren skal svare. Intervjueren lytter til svaret, noterer stikkord på arket og stiller ev. oppfølgingsspørsmål ved behov. Når begge elevene har fått svar på et spørsmål, finner de en ny partner og stiller et nytt spørsmål fra listen.

2. Velge spørsmål

Gruppearbeid.

På bakgrunn av oppgavene over kan elevene nå gå i grupper for å diskutere seg fram til to spørsmål som de mener er de viktigste å stille til utdraget. I tillegg må gruppa kunne begrunne hvorfor de mener akkurat at akkurat disse spørsmålene er gode spørsmål til utdraget fra I morgen er alt mørkt: Marlens historie.

3. Diskusjon og avstemming i hel klasse

Klassesamtale.

Bruk spørsmålene fra gruppene til å snakke om utdraget. Dersom dere snakket om ulike typer spørsmål under punkt 1 kan det dessuten være lurt å ta opp dette på nytt og å bestemme de ulike spørsmålene i lys av den enkle typologien.

La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsen deres blir hørt og tatt på alvor.

 

I morgen er alt mørkt: Brages historie vant Uprisen 2015. Les juryens begrunnelse her
– Hva er det juryen legger vekt på?

– Kan dere sammenligne begrunnelsen med årets vinnerbok #alfahann her?

– Hva er forskjeller og likheter?

I morgen er alt mørkt er en dystopi, mens #alfahann er realisme.

– Hvorfor tror dere at ungdom velger to så forskjellige bøker til vinnere av Uprisen?

Når dere har diskutert teksten kan dere prøve å nå frem til en felles vurdering:

– Liker klassen teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Resultatet kan dere registrere på Klassens side på txt.no.

Til slutt kan dere snakke om hvordan dere opplevde å jobbe med kombinasjonen lesestopp og litteraturintervju.

 

Ekstraoppgaver:
A. Skriv videre på utdraget fra I morgen er alt mørkt og fortell hva som skjer etter at Marlen har uskadeliggjort mannen.

B. Skriv en anmeldelse av teksten. Mal for anmeldelser finnes på txt.no. Dersom dere anmelder hele boken, kan anmeldelsen lastes opp på uprisen.no.

C. Intervju

Bruk ulike digitale kilder for å finne ut mer om Sigbjørn Mostue – hvilke bøker han har skrevet, hva han er opptatt av, litt om livet hans osv.

Forslag til nettsider:

http://www.sigbjornmostue.no

http://ubok.no/blogg/intervju-med-sigbjorn-mostue-2

https://www.youtube.com/watch?v=H35yM4PBux4

https://arnesvingen.wordpress.com/om-arne-svingen/podcast/

https://www.nrk.no/kultur/bok/_-risikosport-a-vere-ungdomsbokforfattar-1.12971010

Bruk det du har funnet ut om forfatteren, og tanker og notater fra lesing, som utgangspunkt for å skrive spørsmål til forfatteren, Sigbjørn Mostue.

Se deretter for deg at du intervjuer forfatteren og skriv samtalen som et (fiktivt) forfatterintervju. Lag en innledning om forfatteren og fortsett deretter med de spørsmålene du har laget, fulgt av forfatterens fiktive svar som du selv finner på basert på hva du vet og tror.

D. Skriv en parallellhistorie.

Marlens historie er en parallellhistorie til Brages. Hva betyr det? Hvordan kan Marlens historie har likheter og forskjeller med Brages? Kan du skrive din egen parallelle historie til Marlens? Hva skjer med deg og din familie?
Hva ville du gjort i en slik situasjon? Diskuter først i grupper og skriv så teksten din.

E. Skriv som en forrykt
Skriv hva som skjer videre, men prøv å sett deg inn i tankene til en forrykt. Hva tenker du? Hva er det som driver deg? Hvordan kan du kureres?

 

Forslag til kompetansemål:
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium