Opplegg til Livsloven 1: Splintret

FØR:

Samtale i hel klasse om forventninger til utdraget.
Klassesamtale.

Se på de ulike paratekstene – forside, tittel, ingress og sjangerbetegnelse – og snakk om hvilke forventninger dere har til teksten.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

Livsloven 1: Splintret er merket med betegnelsen spenning.
– Hva legger dere i denne betegnelsen?
– Hvilke bøker vil dere trekke frem som gode spenningsbøker?
– Hva mener dere er viktig for at en bok skal være spennende?
– Hvilke forventninger har dere til en spenningsbok?
Boken har også blitt betegnet som en thriller og har dessuten visse dystopiske trekk.
– I hvilken grad påvirker disse opplysningene forventningene deres?
– Hvilke likheter og forskjeller ser dere mellom spenning, thriller og dystopi?
Av ingressen fremgår det at abortforkjempere og -motstandere har inngått en lov, Livsloven.
– Hva slags lov tror dere det er snakk om?
Dere kan også diskutere ulike holdninger til abort, reservasjonsrett osv. i klassen.
– Hvordan er reglene for abort i Norge sammenlignet med for eksempel USA eller Kina?
– Kan dere eksempler på land der abort er tillatt og land der det er forbudt?
– Hvilke fordeler og ulemper ser dere ved å foreta abort?
– Hvorfor er dette et viktig, men også ømtålig spørsmål for mange?
I boken møter vi tre ungdommer som skal fragmenteres.
– Hva forstår dere ved fragmentering?
– Hva skjer med de som skal fragmenteres og hvorfor skal Connor fragmenteres?
– Hvordan tror dere fragmentering skiller seg fra f.eks. organdonasjon og kjøp/salg av organer?
I utdraget møter Connor en trailersjåfør som har fått transplantert en ny albue.
– Hva betyr transplantert?
Trailersjåføren har arvet kort- og trylletriks fra vedkommende som ble fragmentert.
– I hvilken grad er dette mulig?

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er godt skildret
– Noe de synes er med på å gjøre utdraget spennende
– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Min leseopplevelse

Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.
Eksempel: «Jeg synes at… slutten på utdraget var god fordi jeg lurer på hva som skjer videre og fikk lyst til å lese mer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble skuffet over…
h. Jeg ble overrasket over…
i. Slutten var…
j. Fordi…

3. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 over.

4. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan dere snakke om utdraget ved hjelp av metoden Sokratisk seminar. Metoden er beskrevet i denne videoen fra Lesesenteret.

 

Skriveoppgaver:

1. Connor rømmer fra foreldrene og politiet. Skriv videre hva som skjer etter siste setningen i utdraget. Les deretter boken og finn ut.

2. Anmeld boken på http://uprisen.no/tekst/livsloven-1-splintret/