Opplegg til Markspist måne

FØR:

Samtale i hel klasse om forventninger til utdraget.
Klassesamtale.

Se på de ulike paratekstene – forside, tittel, ingress og sjangerbetegnelse – og snakk om hvilke forventninger dere har til teksten.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hvilken stemning kommer tydeligst frem på omslaget?
– Hva er det som bidrar til å fremkalle denne stemningen hos dere?
– Hvilke tanker setter tittelen i gang?
– Hvilken sammenheng ser dere mellom forside, tittel og ingress?
Samfunnet i Moderlandet beskrives som et «regime».
– Hva forstår dere ved dette uttrykket?
– Vet dere om andre land som kan kalles regimer?
– Hvorfor tror dere at forfatteren har valgt å bruke uttrykket Moderlandet istedenfor England?
Sjangeren er dystopi.
– Kjenner dere til andre eksempler på dystopier – bøker, filmer, spill?
– Hva forbinder dere med dystopiske fortellinger?
Dere finner en definisjon av sjangeren og flere eksempler på dystopiske bøker ved å følge denne lenken.
– Hvorfor tror dere at dystopien er en så populær sjanger blant ungdom?
– Hva kan en dystopi si om vårt samfunn i dag?
Hovedpersonen i Markspist måne heter Standish Treadwell.
– Hvorfor tror dere forfatteren har valgt et slikt navn på personen?
– Hva kan navnet bety?
– Hva tror dere teksten handler om?

 

UNDERVEIS:

Elevene ser etter sjangertrekk mens de leser.

De kan notere stikkord eller streke under partier i teksten.

 

ETTER:

Diskusjon i hel klasse

Klassesamtale

Snakk om teksten med utgangspunkt i leseopplevelsene til elevene og notater fra underveis-fasen. Still åpne og autentiske spørsmål samt oppfølgingsspørsmål som bygger videre på svarene til elevene.

I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i samtalen:

– I hvilken grad synes dere at Markspist måne er en dystopi?
– Har det noe å si for opplevelsen av tekstens sjanger at den foregår på 50-tallet?
Boken har også blitt omtalt som en «kontrafaktisk» roman.
– Hvordan forstår dere dette uttrykket?
– Hvordan henger det sammen med dystopi-begrepet?
– Ser dere noen paralleller til vårt samfunn i dag?
– Hvilket inntrykk får dere av Standish?
– Hvordan beskriver han seg selv?
– Er dere enige i disse beskrivelsene?
– Hvorfor bor Standish med bestefaren?
– Hva har skjedd med foreldrene?
– Hva tenker dere om skolen Standish går på?
Standish har dysleksi.
– Vet dere hva det er?
– Hvilke fordeler og ulemper fører det til for Standish?
Standish blir utsatt for mobbing av en gjeng.
– Hva slags mobbing er det?
Sammenlikn ev. den mobbingen Standish utsettes for med det Nika opplever i Ryktet.
– Er det forskjeller/likheter?
– Hva sier det om situasjonen til Standish at han velger å gå gjennom tunnelen?
– Hvordan ville dere reagert hvis dere hadde vært Standish?
– Hvilket inntrykk får dere av samfunnet i sone sju?
– Hvem tror dere «spyfluene» er?
I boken vrimler det med tegninger av rotter og spyfluer over boksidene.
– Hvorfor tror dere at forfatteren/forlaget har valgt å ha med disse illustrasjonene?

I bonussporet til utdraget fra Markspist måne kan dere se en film fra et intervju elever ved Gulskogen skole i Drammen gjorde med forfatter Sally Gardner.

– Kjenner dere igjen noe av det Gardner prater om?
– Kan dere finne igjen utdraget hun leser høyt før intervjuet begynner?
– Hva ville dere spurt forfatteren om dersom dere hadde sjansen?
Skriveoppgaver:

1. Anmeld boken på http://uprisen.no/tekst/markspist-mane/

2. Hvordan synes du at omslaget, ingress og tekst/bok passer med tittelen på årets tXt-antologi, Panser?