Opplegg til Ryktet

FØR:
Se på omslag, sjanger og les ingressen.

– Kjenner dere til lignende episoder fra andre bøker, filmer og egne liv?

– I hvilken grad har dere opplevd at det foregår mobbing i sosiale medier?

– Hvilke forventninger får dere til denne boken?

 

Sammenlikn gjerne disse forventningene med de dere hadde før dere leste #alfahann eller et annet utdrag fra tXt-antologien.

– I hvilken grad tenker dere at tittelen på årets tXt-antologi, Panser, kan passe på utdraget fra Ryktet?

 

UNDERVEIS:
Les utdraget. Skriv leselogg.

 

ETTER:

1. Diskuter følgende spørsmål i hel klasse:

– Hva tror dere har skjedd på klubben siden Anette K og venninnene hennes skal ta Nika?

– Hvordan forstår dere bruken av uttrykket «ryktet går»?

– Hvorfor tror dere at Nika er så redd for broren sin?

Be ev. elevene skrive en side om dette.

 

2. Diskuter i fellesskap eller i grupper på tre og tre:
– Hva tenker dere om meldingen Nika får, om at hun skal blø?

– Hvordan tror de det føles å få slike meldinger?

– Hva tror dere skjer videre?

– Hva bør Nika gjøre?

 

3. Jeg mot meg

A. Diskuter først følgende spørsmål i hel klasse:

– På hvilken måte handler dette utdraget om mobbing?

– Kjenner dere dere igjen i denne formen for mobbing?

 

B. Bruk deretter metoden til TV-programmet Jeg mot meg på NRK.

Del elevene inn i grupper og gi hver elev en bakgrunnshistorie de skal fortelle. Start for eksempel med utgangspunkt i Nika. Se en episode av Jeg mot meg først. Velg en elev som kan fungere som ordstyrer.

 

4. Evaluering og oppsummering i hel klasse

Snakk først om gruppearbeidet – hvordan det var å jobbe med utdraget på denne måten.

 

Etter diskusjonen kan dere snakke om forventningene deres på nytt:

– Har dere endret mening om forventningene dere hadde på forhånd?

– Kommer tittelen Panser tydeligere frem i teksten og handlingen nå enn før?
Les anmeldelser på uprisen.no og se hva andre ungdommer mener om boka.

Er dere enig/uenig i anmeldelsene?

Hva ville dere selv skrevet i en anmeldelse?

 

5. Skriveoppgave

A. Les Ryktet og skriv en anmeldelse. Anmeldelsen kan publiseres på no, der det også finnes andre anmeldelser av boken til inspirasjon.

B. Skriv en saktekst der du drøfter betydningen av rykter og omdømme i det moderne informasjonssamfunnet.

C. Skriv en skjønnlitterær tekst med tittelen: Ryktet går

 

Forslag til kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst.
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium