Opplegg til The Selection – Utvelgelsen

FØR:

Se på bokomslag, tittel og sjanger og les ingressen.

Snakk om forventninger til utdraget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva legger dere merke til på forsiden?

– Hvorfor tror dere det er så mange like jenteskikkelser?

– Hva tenker dere om måten hun står på?

– Hvilken sammenheng ser dere mellom forsiden og tittelen, Utvelgelsen?

– Hva tror dere teksten handler om?

 

Kjærlighet er sjangeren til dette utdraget.

– Hva forvente dere av en slik betegnelse?

– Hvilke andre kjærlighetsbøker kjenner dere til?

– Har dere ev. forslag til underkategorier?

– Tror dere at forsiden henvender seg til en bestemt målgruppe?

– Kan gutter også bli forelsket? Hvis svaret er ja, kan gutter da også like å lese om kjærlighet?

 

I boken inngår en utvelgelse som sendes direkte på TV.

– Hva tenker elevene om det – er dette et nytt TV-konsept eller kjenner de det igjen fra andre bøker/filmer?

 

Dere kan ev. også se på den boktraileren som er laget for å markedsføre boken i USA.

– Hva synes dere om denne traileren?

– Gir den dere mer eller mindre lyst til å lese boken? Hvorfor?

 

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er godt skildret

– Noe som setter i gang følelser

– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk

 

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Min leseopplevelse

Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.
Eksempel: «Jeg synes at… slutten på utdraget var god fordi jeg lurer på hva som skjer videre og fikk lyst til å lese mer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble skuffet over…
h. Jeg ble overrasket over…
i. Slutten var…
j. Fordi…

3. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 over. Først kan elevene si setningene de har laget og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

4. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sine egne leseopplevelser og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som følger opp på, utdyper og bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hva synes dere om America?

– Hvilket inntrykk får dere av Aspen?

– Hvordan forestiller dere dere at America, Aspen og prins Maxon ser ut?

– Hva tenker dere om klasseinndelingen i treere, firere, femmere osv.?

– Hvilket inntrykk får dere av samfunnet som beskrives i utdraget?

– Hvordan er det ev. overførbart til samfunnet vi lever i?

– Hvilken rolle spiller klasseskiller i Norge? Og i andre land? Har klasseskiller f.eks. noe å si for sosiale relasjoner, herunder hvem som blir sammen?

– Hvorfor tror dere at Aspen reagerer så kraftig når America forteller at hun har forberedt et festmåltid til ham?

– Hva gjør America for å roe ham?

– Hva ville dere sagt eller gjort?

 

Selve utvelgelsen sendes direkte på TV.

– Hva tenker elevene om det?

– Er dette et nytt TV-konsept eller kjenner de det igjen fra andre bøker/filmer?

– Hvilket land kunne dette foregått i? Kunne det ev. blitt et TV-konsept i Norge?

– Hvordan vil dere beskrive Americas innstilling til konkurransen?

– Er dere enige i at hun ikke bryr seg (slik det står i ingressen)?

– Hvordan vil dere beskrive de andres innstilling?

– Hva tror dere skjer videre?

Avslutt gjerne med å ta opp sjangerperspektivet på nytt: I hvilken grad mener dere at betegnelsen kjærlighet passer på denne boken?
Dere kan også gjerne vurdere boken: si hva dere likte og ikke likte og gi boken en stemme på Klassens side på txt.no.

 

Ekstraoppgaver:
A. Hva skjer videre?

Diskuter først mulige scenarier i mindre gruppe. Skriv deretter neste kapittel i par eller som en individuell oppgave.

B. Skriv utdraget med Aspen som hovedperson og fra hans synsvinkel. Alternativt kan du kanskje skrive om Utvelgelsen fra synsvinkelen til prins Maxon.

C. Jobb i grupper med å gjenskape Utvelgelsen som et direktesendt TV-program. Bruk utdraget som manusforslag.

D. Anmeld boka på Uprisen oversatt
Dere finner tips til å skrive anmeldelse her.

 

Forslag til kompetansemål:

– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering

– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger

– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium