Spørreundersøkelse 2017

Spørreundersøkelse tXt Monster 2017

Tilbakemeldinger fra lærere og bibliotekarer som har deltatt i tXt-aksjonen høsten 2017.