Spørreundersøkelse Panser 2016

img_1076
Alle som mottok gratis materiell i tXt-aksjonen Panser 2016, har forpliktet seg til å svare på en spørreundersøkelse.
Vi håper du tar deg tid til å svare på undersøkelsen og på den måten hjelper oss til å lage en enda bedre aksjonen neste skoleår.

Svar her.

På forhånd takk!

Vh Ole I.B. Storø
Prosjektleder tXt
Foreningen !les
ole@foreningenles.no