Spørreundersøkelse tXt Monster 2017

txt

Alle som mottok gratis materiell i tXt-aksjonen Monster 2017, har forpliktet seg til å svare på en spørreundersøkelse.

Vi håper du tar deg tid til å svare på undersøkelsen og på den måten hjelper oss til å lage en enda bedre aksjonen neste skoleår.

Ta undersøkelsen her.

Ta kontakt dersom du lurer på noe.

Vh Ole IB Storø
Foreningen !les
Epost: ole@foreningenles.no
Tlf.: 480 03 448