Spørreundersøkelse tXt Opprør! 2018

Vi setter stor pris på om du bruker fem minutter på å svare på en spørreundersøkelse om tXt-aksjonen Opprør! Dine tilbakemeldinger er viktige for at vi skal fortsette å utvikle aksjonen.

TA SPØRREUNDERSØKELSEN HER

Frist: 20. januar 2019