Alf Kjetil Walgermo: Kjære søster

Kjære søster handler om å miste et familiemedlem og tar opp følelser som sorg og savn.
Vi mener dette er tema – blant andre alvorlige tema – som det er viktig at ungdom får muligheten til å møte på i litteraturen og som det går an å ta opp i forbindelse med lesing av utdraget i en klassesituasjon. Litteratur kan åpne for å diskutere temaer på en måte vi ellers ikke får gjort. Når elevene snakker med utgangspunkt i litteratur kan de snakke om vanskelige ting gjennom en tredjeperson, noe som åpner diskusjonen.
Om dere vil diskutere utdraget i fellesskap eller om elevene skal få velge å lese utdraget på egen hånd, avhenger blant annet av klassemiljø, elevgruppens erfaringsbakgrunn, didaktiske valg og mål for undervisningen.

FØR:
Samtale i hel klasse om forventninger til utdraget fra Kjære søster.
Klassesamtale.

Se på bokomslag og tittel, tXt-figuren som hører til utdraget («sorg») og ingressen.
Snakk i klassen om hvilke forventninger dere har til teksten.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hvilke tanker får dere når dere ser på forside og tittel?
– Hvordan vil dere beskrive sammenhengen mellom bilde og tekst?
– Hva tror dere boken handler om?
– Av ingressen kommer det frem at utdraget handler om sorg og sosiale medier. Kjenner dere til at etterlatte i stigende grad ytrer følelsene sine på for eksempel Facebook når et familiemedlem, en venn eller bekjent blir borte?
– Hvilke fordeler og ulemper ser dere med denne måten å dele sorg og medfølelse på?

UNDERVEIS:
Leselogg.
Individuelt arbeid.
Be elevene notere tanker og spørsmål til teksten mens de leser, eventuelt med utgangspunkt i ett eller flere av følgende punkter:
– Noe de synes er godt skildret
– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk
– Setter utdraget i gang bestemte følelser? Noe som for eksempel gjør deg irritert, glad, trist, sint, tankefull?

ETTER:
1. Samtale i grupper
Gruppesamtale.

Del elevene inn i grupper og gå rundt mellom gruppene mens de snakker om egne leseopplevelser, om teksten og om tema. De kan ta utgangspunkt i notatene sine, spørsmålene under eller snakke mer åpent om sorg og sosiale medier. Følgende spørsmål kan eventuelt inngå i samtalen:

– Hva synes dere om at faren vil legge ned Facebook-profilen til Amalie?
– Hvordan håndterer Eli Anne tapet av søsteren?
– Eli Anne skriver: «Eg trudde det skulle bli lettare etter kvart. At dei gode minna skulle ta over for alt det fæle. Men det er motsett. Eg saknar deg berre meir og meir.» Hva tenker dere om dette?
– Hvorfor føler Eli Anne et behov for å skrive på veggen til søsteren sin?
– Hva tror dere skjer videre i boken?

2. Oppsummering og diskusjon i hel klasse
Klassesamtale.

Snakk om hva gruppene har diskutert, de ulike synspunktene og hva de eventuelt har kommet frem til.

Deretter kan klassen diskutere hva som var bra med utdraget og hva de ikke likte så godt. Og om de synes Kjære søster tar opp et viktig tema – om det er en viktig bok.

3. Skriveoppgaver
Velg en av følgende oppgaver:
a) En av grunnene til at Eli Anne begynner å skrive til søsteren sin er at det er en sak som hun aldri fikk fortalt. Hva tror du dette kan være? Skriv Facebook-innlegg der du dikter videre på utdraget fra Kjære søster.
b) Les resten av boken og skriv en anmeldelse. Last opp teksten din på uprisen.no og vær med på å påvirke hvilke bøker som blir nominert til Uprisen 2016. Du finner en mal for anmeldelser på txt.no.
c) Skriv et dikt om sorg og publiser det anonymt på txt.no

Forslag til kompetansemål:
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium