Arne Svingen: Primitive pungdyr

FØR:

1. Samtale i hel klasse om forventninger til utdraget fra Primitive pungdyr.
Klassesamtale.

Se på bokomslag og tittel, tXt-figuren som hører til utdraget («humor») og ingressen.
Snakk i klassen om hvilke forventninger dere har til teksten.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hvordan forstår dere tittelen, Primitive pungdyr?
– Hva forestiller forsiden?
– Hvilken følelse eller stemning får dere når dere ser på bildet?
– Hvilket inntrykk får dere av personen på bildet?
– Hva tror dere teksten handler om?
– tXt-figuren viser humor. Hva forventer dere av en bok med den betegnelsen?
– Det fremgår av ingressen at Dick skal sette verdensrekord i å være negativ. Hva tenker dere om et slikt prosjekt? Høres det morsomt ut?
– Hvilke utfordringer ser dere for dere at Dick kan komme til å møte?

2. Påstandssetninger
Klassesamtale.

Del ut ark med påstander (se eget ark i PDF-utgaven av den fullstendige lærerveiledningen) til diskusjon. Elevene skal nå lese setningene, krysse av om de er enige eller uenige i utsagnene og forberede seg på å forklare hvorfor. For å forbedre begrunnelsene kan elevene eventuelt diskutere meninger og begrunnelser i små grupper på fire elever før dere fortsetter.
Som forberedelse til lesingen diskuteres utsagnene deretter i hel klasse, og elevene begrunner synspunktene sine.

Når man er 15 år bør man ordne det meste selv.
Ungdom burde få sove så lenge de vil siden de trenger mer søvn enn andre
Man må ha oversikt over hva man liker og ikke liker for å vite hvem man er
Det er OK å invitere på første date ved å sende en melding
Hvis man har en date som kræsjer med en avtale med en av sine foreldre/foresatte, bør man gå for daten
Å se på filmkyss og kysse en bamse, kan være til hjelp før man selv skal kysse for første gang
Det er lettere å få tilgivelse enn å få tillatelse
Det er viktig å være fornuftig selv om man er forelsket
Det kan være vanskelig å være negativ når man er forelsket

UNDERVEIS:
Sitatlogg.
Be elevene streke under setninger i teksten. Det kan for eksempel være setninger som er:
– morsomme
– overraskende
– treffende
– velskrevne
– skrevet slik at stemningen i utdraget kommer tydelig frem

ETTER:
1. I grupper à 4.
La elevene lese høyt setningene fra sitatloggen for hverandre. Etter å ha lest høyt sitatene forklarer de for hverandre hvorfor de valgte akkurat disse setninger.

2. Diskusjon
Klassesamtale

a) Diskuter eventuelt spørsmål til teksten samlet – slik at alle er enige om tekstens innhold.
La deretter elever som ønsker det, gi eksempler på utvalgte sitater.
b) Samtale om utdraget.
For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hva tenker dere om Dicks prosjekt: å sette verdensrekord i å være negativ?
– Hvilket inntrykk får dere av Dick?
– Dick lurer flere ganger på hva det er som skjer med ham. Hva tror dere?
– Hvorfor tror dere han avtaler å møtes med Vilde?
– Finn eksempler i teksten der det er forskjell mellom hva Dick sier/skriver og hva han tenker. Hva synes dere om dette? Kjenner dere dere igjen?
– Dick kommer på at han må finne ut hva han liker og ikke liker. Hvorfor er det viktig?
– Er dere enige i at «[m]an skal ha favoritter innen musikk, film, spill, bøker, biler» osv.
– Hvorfor?
– Hva tror dere Dick mener med at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse?
– I hvilken grad synes dere at utdraget er morsomt skrevet?
– Synes dere «humor» er en passende kategori, eller har de forslag til andre sjangertrekk eller temaer som kunne vært fremhevet?

Samtalen kan med fordel avsluttes med en diskusjon av hvordan terskel-tekster som for eksempel forside, tittel, sjanger/tema og ingress, er med på å påvirke forventningene våre når vi skal lese en tekst: I hvilken grad levde teksten opp til de forventningene som ble skapt av forside, tittel og ingress? Hvordan tror elevene utdraget henger sammen med resten av boken?

3. Skriveoppgave:
La elevene velge mellom én av følgende oppgaver:
1. La deg inspirere av utdraget fra Primitive pungdyr, men se for deg at prosjektet var det motsatte: å sette verdensrekord i å være positiv. Tenk over hvilke utfordringer et slikt prosjekt kan føre til og skriv en fortelling.
2. Velg det sitatet du liker best i Primitive pungdyr og skriv en skjønnlitterær tekst der du bruker det sitatet du har valgt.

Forslag til kompetansemål:
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium