Opplegg til Den sorte bruden

 

 

FØR:

Muntlig: 

– Hovedpersonen i denne boka kan kommunisere med de døde. Kjenner dere til andre fortellinger (filmer eller bøker) der dette er en del av plottet? På hvilken måte blir denne kommunikasjonen beskrevet eller vist i de forskjellige fortellingene? Finner dere noen likheter? 

– Denne boka er en grøsser. Hvilke forventninger har dere til denne sjangeren? 

– Se på forsiden av boka. Forsideillustrasjonen har en sterk grønnfarge med en sommerfugl og noe som kan minne om rosemaling i bakgrunnen. Bruk det dere kan fra før: hvilke assosiasjoner får dere, hva tror dere de ulike elementene symboliserer og hva tror dere at de kan fortelle dere om handlingen i boka?  

– Øverst på coveret står det noe i hvit tekst. En på gruppa kan lese dette høyt for de andre. I hvilken situasjon kan man typisk høre disse ordene? Hvor kommer det fra og hva betyr det egentlig? Hvorfor tror dere det står på coveret til denne boka?  

– Handlingen i boka er lagt til 1991. Hvorfor tror dere at forfatteren har valgt dette? 

 

Samarbeidsoppgave

Gjør research (bruke gjerne analoge kilder på biblioteket også) om året 1991, og lag en presentasjon med bilder og tekst sammen på gruppa: 

– Hvem var statsminister? 

– Dette året var det kommunestyre -og fylkestingsvalg. Hvilket parti vant i din kommune? 

– Norges befolkning var på 4,2 millioner i 1991. Finn ut hvor stor befolkningen er i dag, og regn ut hvor mye den har steget.  

– Finn to store/viktige hendelser fra dette året, et fra Norge og et i utlandet. 

– Hvilke sanger var mest populære? Finn og lytt til en eller flere av sangene.  

– Hvordan gikk ungdom kledd, hva var på moten?

Var mobiltelefon og datamaskin oppfunnet? Hvordan så de i så fall ut? 

UNDER: 

Skriftlig 

Stopp å lese nederst på side 93, etter at Tommy hvisker “hva er det?”.

Hva tror du Helene kommer til å svare? Hvilken skikkelse håper du hun ser bak ham? Hvorfor det? Lag en beskrivelse av skikkelsen. 

Individuelt: 

– Tegn skikkelsen slik du tror den ser ut. Bruk farger og gi den et navn. Kanskje dere kan henge opp tegningene i klasserommet? 

ETTER: 

Skriftlig: 

– Hva slags type person er Helene? Hvilke personlige egenskaper har hun, utenom å kunne snakke med de døde? Skriv en personkarakteristikk av Helene. 

– Hvilken kjent død person ville du gjerne kunne snakket med? Hva ville du snakket med denne personen om? Husk å begrunne svarene dine, deretter kan du presentere det du har skrevet til en i klassen. 

– Hva tror du kommer til å skje videre i boka? 

– Hvem er den sorte bruden, tror du? 

– Hvordan vil du beskrive måten Helene snakker med personen på loftet? Hvilke følelser kommer til uttrykk? Bruk eksempler fra teksten til å begrunne svarene dine. 

Muntlig: 

– Hva tror dere Helene egentlig opplever når Tommy tar henne i hånden? Klarer dere å beskrive den følelsen på andre måter? 

– Ungdom på 90 tallet hadde ikke tilgang på internett. Hvordan var hverdagen til ungdom annerledes enn deres på grunn av dette, tror dere? 

Kompetansemål:

Norsk

– Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.

– Sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid.

– Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.

– Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

– Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

Samfunnsfag

– Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.