Opplegg til Fumbler

 

 

FØR: 

Les ingressen:  

– Hvorfor har ikke Emil like god råd som andre ungdommer, tror dere? 

– Hva er FIFA-turnering? 

– Hva tror dere det gjør med Emil at han ikke har like god råd som andre? 

– Hva kan du om gaming?  

– Hvilken gamingkultur finnes på din skole? Stikkord her er: miljø, holdning, tilgjengelighet, kjønn. 

UNDER: 

Stopp lesinga på s. 13 etter: «Kødder han? De vedder vel ikke 300 spenn!» 

Muntlig: 

– Emil har ingen voksne han kan be om hjelp til penger. Hvordan skal han klare å dekke veddemålet?  

– Hvordan ville du reagert dersom du plutselig befant deg i et veddemål om penger og ikke kunne betale? 

– Hva tror du kommer til å skje videre i utdraget og deretter videre i boka? 

– Emil viser mange indre følelser og banner mye for selv. Synes du det er forståelig at han gjør det? Hva gjør det med din opplevelse av hovedpersonen?

ETTER: 

Muntlig: 

– Hvordan gikk det med Emil i FIFA-turneringa?  

– Hvordan tror du han har det nå? 

– Fikk du lyst til å lese hele boka? Hvorfor/hvorfor ikke? 

– Hvilket inntrykk har du av vennskapet mellom Emil og Sondre? 

– Hvorfor forteller ikke Sondre Emil at de vedder om penger? Har Sondre lurt Emil? Hvor stort ansvar har Sondre? 

Skriftlig: 

– Emil og moren har lite penger. Hva er gjennomsnittslønnen i Norge?  

– Hva er summen for fattigdomsgrensa i Norge?  

– Hvor mange barn og ungdommer lever under fattigdomsgrensa i Norge? 

– Hvorfor tjener noen bedre enn andre? Er dette rettferdig, synes du? 

 

Sammenligning: 

Individuelt skriftlig, deretter dele muntlig:  

Les utdrag fra Litt redd, bare av Alexander Kielland Krag.  

– Hva er forskjellen på Cornelius og Emil?  

– Hvorfor har Cornelius bedre råd enn Emil?  

– Hvilke konsekvenser har det for oppveksten at Cornelius og Emil vokser opp med forskjellige ressurser? 

– Hvilken litterær sjanger ville du plassert denne boka i? 

 

Skriveoppgave: 

– Skriv et leserinnlegg der du diskuterer fattigdom i norske familier. 

– Les boka og skriv en anmeldelse på uprisen.no. 

Muntlig: 

– På hvilke måter er det utfordrerne at det er store forskjeller mellom fattig og rik? 

– Hvilke verktøy har man i det norske samfunnet for å utjevne forskjeller? 

– Hvem har ansvaret for å utjevne forskjeller?  

– Hva gjør de ulike politiske partiene for å gi alle like muligheter og utjevne forskjeller? Sjekk ut de ulike partienes programmer.   

Kompetansemål:

Norsk

– Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.

– Sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid.

– Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.

– Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

– Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

Samfunnsfag

– Vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet.

– Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

– Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar.