Hvordan snakke om det som er vanskelig i Easy?

I utdraget fra Easy er det noen temaer som kan oppleves som vanskelige å arbeide med i klassen.
Hovedpersonen har opplevd et voldtektsforsøk, og det er noe som preger henne gjennom hele boka.

Handlingen i selve utdraget foregår på et utested, hvor hovedpersonen etter å ha drukket drinker med venninnene møter en gutt på dansegulvet. I scenen hvor de to danser, beskrives jentas opplevelse av å tiltrekkes av dansepartnerens kropp – og samtidig hennes følelse av å miste kontroll over situasjonen. I utdraget møter leseren både alkohol, sterke følelser og seksuelle referanser.

Scenen på dansegulvet, og beskrivelsen av hvordan jenta opplever den, er viktig for leserens forståelse av boken, hvordan hun lever med og bearbeider de vonde følelsene etter voldtektsforsøket. Easy er en kjærlighetshistorie, hvor dette alvorlige temaet hele tiden ligger under. Det er en ungdomsbok og tema den tar opp, som det å ta valg når det kommer til alkohol og det å sette grenser overfor egen kropp, er noe svært mange av elevene vil forholde seg til i nær framtid.

Vi mener dette er tema – blant andre alvorlige tema – som det er viktig at ungdom får muligheten til å møte på i litteraturen og som det går an å ta opp i forbindelse med lesing av utdraget i en klassesituasjon. Litteratur kan åpne for å diskutere temaer på en måte vi ellers ikke får gjort. Når elevene snakker med utgangspunkt i litteratur kan de snakke om vanskelige ting gjennom en tredjeperson, noe som åpner diskusjonen.

Om du velger å la elevene jobbe med utdraget og diskutere det i klasserommet eller om du foretrekker å gi elevene mulighet til å selv velge om de vil lese utdraget på egen hånd etter en kort introduksjon av hva den handler om, er opp til deg.

Dersom du velger å diskutere utdraget i klassen, går det an å ta utgangspunkt i spørsmål som:

-Hvor gamle tror dere hovedpersonene er?
-Hvorfor tror dere Erin vil ha henne med ut?
-Vil Jacqueline egentlig være med ut? Hvorfor/hvorfor ikke?
-Synes dere Jacqueline burde vært flinkere til å si fra?
-Hva tenker dere om forholdet mellom de to venninnene Erin og Jacqueline?
-Hvordan opplever dere scenen på dansegulvet? Liker hun gutten?