Johan B. Mjønes: Blodspor i Klondike

Dette opplegget er et eksempel på oppgavetypen vurdering eller kritisk lesing og kan tilpasses arbeidet med alle tekstene i årets antologi. Det kan dessuten inngå som forberedelse til deltagelse i årets klassekonkurranse. Ved å anmelde årets tXt-antologi, Tidsinnstilt, kan klassen vinne forfatterbesøk eller bokpakke med god samtidslitteratur. Detaljer om konkurransen og de øvrige konkurransene finner du på siste side i årets tXt-antologi og på txt.no.

FØR:
a) Be først elevene se på forsiden (for å unngå at de leser ingressen eller begynner på utdraget kan det være en fordel å lyse forsiden opp på en projektor).
b) Etterpå kan elevene sitte i par og fortelle hverandre hva de tror boken handler om. Alternativt kan de få i oppgave å finne på en handling som de synes passer til bildet.
c) Les deretter ingressen i fellesskap og snakk om hvordan forventningene endrer seg.
d) Når det er gjort, kan dere bruke følgende spørsmål til å snakke om forventninger til en bok som har fått kategorien spenning:

– Hva er det som gjør en tekst spennende å lese?
– Hvor viktig er handlingen for at en tekst skal være god?
– Må det skje noe dramatisk?
– Hvor viktig er det med et prosjekt og konflikter som setter i gang tanker og følelser hos de sentrale personene i teksten (såkalt indre handling)?
– I hvilken grad kan forventningen om at noe skal skje være med å gjøre en tekst spennende?
– Hvordan kan en tekst bygge opp slike forventninger?

UNDERVEIS:
Be elevene streke under setninger som er med på å bygge opp forventninger til hva som skal skje og/eller setninger de legger merke til.

ETTER:
1. Samtale i grupper
Gruppesamtale

a) La elevene snakke om setningene de har understreket i grupper à 3-4 personer.
b) Deretter kan de snakke om hva som gjorde inntrykk på dem da de leste utdraget, og hva de synes var spesielt med denne teksten.
c) La til slutt elevene snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre. Be dem lage en liste over de tingene som er med på å gjøre teksten god (argumenter for), og en liste over ting som trekker ned (argumenter mot). Be elevene skrive fem fordeler og ulemper eller så mange som de klarer.

2. Diskusjon og vurdering i hel klasse
Klassesamtale

a) La først gruppene fortelle hva de har kommet frem til i gruppesamtalene.
b) Deretter vurderer klassen utdraget: Liker elevene teksten? Synspunktene må begrunnes.
Klassen kan med fordel diskutere seg frem til de beste argumentene for og mot og notere dem på tavlen, for eksempel fem gode argumenter for og fem gode argumenter mot. Hvis klassen har gjennomført opplegget om litterær kvalitet kan argumentene sammenliknes med de 5-10 kriteriene fra denne oppgaven og diskuteres: Henger argumentene sammen? Kan de kombineres? Støtter de hverandre eller trekker de i ulik retning?
c) Til slutt oppfordres elevene til å gi uttrykk for om de får lyst til å lese resten av boken? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Skriveoppgaver:
a) Skriv neste kapittel i Blodspor i Klondike eller avslutningen på fortellingen.
b) Les en eller flere anmeldelser av boken på uprisen.no. Les deretter resten av boken, skriv din egen anmeldelse og last den opp på uprisen.no. Du finner en mal for anmeldelser på txt.no.
c) I utdraget nevnes det flere ganger at Leif søker å bli ett med naturen rundt ham, finne flytsonen og kjenne på lykkefølelsen og friheten som han forbinder med dette. Skriv en tekst om når du opplever en slik lykke- og frihetsfølelse og prøv å sette ord på hvordan det føles. Bruk eventuelt denne teksten fra nrk.no til inspirasjon

Forslag til kompetansemål:
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium