Jon Ewo: 1957

FØR:
1957 er et eksempel på en kontrafaktisk historisk roman – en fortelling om hvordan det kunne vært dersom Tyskland hadde vunnet 2. verdenskrig.
Forklar kort hva kontrafaktisk historieskriving vil si og spør elevene hva de tenker om dette. Har de ideer til punkter i historien der en liten endring hadde ført til store konsekvenser for den etterfølgende historiske utviklingen? Denne aktiviteten er det opplagt å planlegge i samarbeid med klassens samfunnsfagslærer.
Be deretter elevene forberede lesingen ved å se på forsiden til 1957 og lese ingressen og gi dem i oppgave å skrive 5-10 spørsmål til teksten.

UNDERVEIS:
Les utdraget fra 1957 og noter underveis.
-Er det noe som gjør deg tankefull, overrasket, engasjert eller provosert?
-Er det noe du lurer på, noe som gjør deg nysgjerrig?

ETTER:
1. La elevene dele leseopplevelsene sine i grupper på 3-4.
Gruppesamtale.

Hvilke tanker og følelser fikk de da de leste utdraget?
La hver elev stille de 5-10 spørsmålene sine i gruppen. Er det mulig å svare? Hva forteller svarene om forholdet mellom forside, forventninger og utdrag?

2. Del erfaringene i hel klasse.
Klassesamtale

Når elevene har fått anledning til å formulere og diskutere leseopplevelser og erfaringer med å stille spørsmål, oppfordrer vi deg til å bruke teksten til å stille spørsmål som du vet vil engasjere. I tillegg kan følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Monika?
– Hva er forskjellen på gamle Monika og nye Monika?
– Hva tror dere er årsaken til forandringen?
– Hvordan tror dere det hadde vært å vokse opp i et nazistisk Stor-Germania i 1957?
– Og i dag?

3. Skriveoppgaver:
a) Skriv et dagboknotat fra den dagen Monika møtte «han jeg virkelig elsker. Men som jeg sannsynligvis ikke kan få.»
b) Se for deg at du vokser opp i et nazistisk Norge. Ta utgangspunkt i en vanlig dag med skole, venner osv. og skriv om hendelsen som plutselig endret alt.
c) Ta for deg en historisk hendelse eller en avgjørende situasjon i historien med to eller flere mulige og veldig ulike utviklingsretninger som for eksempel 1814, Berlin-murens fall, 11. september 2001 eller COP20, Klimatoppmøtet i Lima 2014. Bruk kunnskapene dine til å beskrive situasjonen og hvordan et annet veivalg hadde fått helt andre konsekvenser for den historiske utviklingen. Velg selv sjanger.

Forslag til kompetansemål:
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium