Skrivekonkurranse

Svarfrist 21. november

Tittelen på årets tXt-antologi er Panser.

Vi vil gjerne høyre kva du meiner om den.

• Kva legg du i tittelen?
• Kvifor trur du antologien har Panser som tittel?
• Kva tenkjer du om omslaget til antologien?
• Kan du trekkje fram døme på utdrag som passar til
tittelen?
• Har du ei personleg erfaring som kan knytast til tittelen?
• Kva slags tittel ville du brukt på antologien?

Skriv 1-2 sider og send til les@foreningenles.no.
Merk med Panser i emnefeltet.

Hugs å leggje ved namn og adresse. Dei beste bidrage blir premierte.

Les om vinnarane her.