KONKURRANSAR I TXT-AKSJONEN TILLIT 2019/20

I årets tXt-aksjon, Tillit, kunne du delta i to konkurransar.

LAG FANZINE

I utdraget til Moxie lagar Vivian ei fanzine som ho legg ut på skulen. Sjå her eller side 103 i antologien.

Fanzine er eit slags blad som handlar om ei spesiell sak du er oppteken av. Det kan vere ei politisk sak, men og handle om til dømes musikk, film eller litteratur. Det kan vere skrift og teikningar. Vivian er lei av diskriminering og særskilde kleskodar for jenter på skulen. Det motiverer ho til å lage fanzina Moxie for å seie frå kva ho meiner, i håp om å få med seg fleire jenter.

Finn eit tema du brenn for og lag di eiga fanzine. Kva er tema? Kva vil du ha fram om dette temaet og kvifor vil du få det fram?

Sjå inspirasjonsvideo her

Fanzina må vere på minst ei A4-side.

Vinnar av AirPods: Jenny E.A. Aarnes, Brattvåg ungdomsskole

Vinnar av bokpakke: Eivind, Lindås ungdomsskole, og Hannah, Kristine og Marit, Selbu ungdomsskole

 

DEN BOKA

Den boka er eit prosjekt i Bokåret 2019 kor ulike personar fortel om ei bok som har gjort inntrykk på ein. Vi vil gjerne høyre kva slags bok som har begeistra deg som lesar.

Lag ein kort filmsnutt med mobilen der du presenterer den boka som har skapt sterke reaksjonar. Det kan til dømes vere den boka som:

• fekk deg til å gråte
• fekk deg til å le
• fekk deg til å raudne
• gav deg frysningar på ryggen
• du ikkje klarte å leggje frå deg
• du vil lese om og om igjen
• du vil anbefale andre å lese
• du aldri vil lese igjen
• du vil kaste i veggen

Filmsnutten kan vere på maks eitt minutt. Sjå døme på filmar her

Vinnar av AirPods: Marie Gammelsæther, Møre ungdomsskule

Vinnar av bokpakke: William Sedlak, Kjeller skole