Konkurransar

I tXt-konkurransen dette skuleåret får du høyre tre lydhistorier som tek utgangspunkt i tre utdrag frå tXt-antologien Løyndom, pocketboka du no les i.

Oppgåva di blir å finne ut kva slags lydhistorie som høyrer saman med kva slags tekst frå boka. Lydhistoriene og svarark vil du finne på denne sida frå måndag 22. august.

Svarfrist er måndag 5. desember.

Vi trekkjer ut ein lesar som vinn gåvekort frå Apple, og to lesarar som vinn bokpakkar frå oss i Foreningen !les

Lukke til!