Konkurransevinnarar frå tXt 2017/18

Her kan du sjå vinnarane frå konkurransane i tXt Monster 2017/18:

August-september:

Skrivekonkurranse

Fotokonkurranse

Oktober-november:

Skrivekonkurranse

Fotokonkurranse

Uprisen.no

Vinnar av Årets bokmeldar på Uprisen.no og av bøkene i tXt Monster