Utdatert nettleser Det ser ut som du bruker en gammel nettleser. Faktafyk.no krever IE 8 og nyere versjoner av Internet Explorer. Last ned nyere nettleser her

Lærersider

Undervisningsopplegg til de 13 tekstene i tXt Ut av skyggene.

Målet med tXt-aksjonen er at elevene skal bli inspirert til å lese mer. Vi håper tekstene i antologien bidrar til dette, og at dere finner nytte i noen av forslagene til opplegg i lærerveiledningen. Vi håper også at dere som lærere gir elevene tid til å diskutere og legger til rette for videre lesing som elevene kan gjøre på egenhånd også etter at arbeidet i klasserommet er over.

Lærerveiledningen inneholder tips og ideer som vi håper kan inspirere dere i arbeidet med å legge til rette for at elevene utvikler leselyst og engasjement for lesing.

I den reviderte læreplanen i norsk (LK20) står det at «[e]levene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser.» Litteraturen spiller her en nøkkelrolle. Den gode leseopplevelsen er sentral for å skape engasjement for lesing blant unge.

Oppgavene i denne lærerveiledningen legger vekt på å la elevenes opplevelser komme til orde og å få frem mulighetene i litteraturen. Utdrag og oppgaver skal stimulere til leselyst, gi rom for utveksling av tanker, synspunkter og meninger, og bidra til refleksjon over den litterære erfaringen.

Den didaktiske rammen rundt oppleggene er prosessorientert lesing, en god og fleksibel metode for å vekke lyst og engasjement for litteratur. Vi har delt opp alle oppgavene i fasene – før, under og etter lesingen. Målet er at teksten åpnes for elevene, og de får bidra aktivt med utgangspunkt i egne opplevelser og erfaringer. Samtidig får du som lærer muligheten til å fungere som modell i de delene av lesingen der du mener at elevene dine trenger støtte.

Mange ulike aktiviteter kan gjennomføres med et slikt metodeverk. Det er derfor også mange muligheter for å variere den leseundervisningen som finner sted i en slik didaktisk ramme, og du har gode muligheter for å kombinere de konkrete forslagene i lærerveiledningen med dine egne favoritter dersom du ønsker det.

Lykke til med det viktige arbeidet dere gjør for å spre engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elevene!

Hilsen Foreningen !les

Til toppen