Marit Kaldhol: Zweet

FØR:
Klassesamtale

Be elevene se på forsiden.
NB: Det er meningen at elevene bare skal lytte til utdraget – ikke lese – og det kan derfor være en fordel å lyse forsiden opp på en projektor.
Tittelen på boka, Zweet, er et ord som ikke finnes på norsk. Hvorfor tror elevene forfatteren har valgt et slikt nytt ord som tittel? Hvilke tanker får de når de hører tittelen – kjenner de for eksempel igjen andre ord i «zweet». Hva forteller tittel og forside om innholdet?

UNDERVEIS:
Elevene tar notater mens de hører på lydfilen som hører til utdraget fra Zweet. Lydfilen er – i likhet med lydfiler til alle de andre utdragene – å finne på txt.no. Det kan være lurt å spille av lydfilen 2 ganger.

ETTER:
1. Skriv et sammendrag
Individuelt arbeid.

Elevene skriver et sammendrag av utdraget på bakgrunn av notatene sine.

2. Sammenligne sammendrag
Gruppesamtale.

Når tiden er ute og de er ferdige, skal elevene sette seg i grupper på 2-3 elever og sammenligne sammendragene de har skrevet. Har de skrevet det samme? Hva er eventuelt forskjellig? Har de fått med det viktigste?
Hvordan er det å skulle skrive sammendrag av en tekst uten å lese – bare lytte?

3. Diskusjon i hel klasse
Klassesamtale.

La først elevene dele erfaringene med å skrive sammendrag i hel klasse.
Snakk deretter om mobbing.
Vi mener dette er et tema – blant andre alvorlige tema – som det er viktig at ungdom får muligheten til å møte på i litteraturen og som det går an å ta opp i forbindelse med lesing av utdraget i en klassesituasjon. Litteratur kan åpne for å diskutere temaer på en måte vi ellers ikke får gjort. Når elevene snakker med utgangspunkt i litteratur, kan de snakke om vanskelige ting gjennom en tredjeperson, noe som åpner diskusjonen. Avhengig av situasjonen i klassen kan dere snakke fritt om tema, eller dere kan velge å bruke ett eller flere av følgende spørsmål:

– Hvorfor tror dere at Lill Miriam blir mobbet? Begrunn svaret.
– Hva tror dere Susan mener når hun sier «Vi kunne ikkje tole at ho var annleis enn oss»?
– Lill Miriam er veldig opptatt av insekter og ikke minst av utrydningstruede bier. I en anmeldelse av boken på nrk.no ser Anne Cathrine Straume mobbing og bier i sammenheng. Straume skriver:
«Hva skjer med jorden når artsmangfoldet minker? Hva skjer med samfunnet om vi ikke har råd til å ta vare på menneskene som er annerledes?» Synes dere det er relevant å peke på likheten mellom mangfold blant bier og mangfold blant mennesker? Forklar.

4. Skriveoppgaver:
a) I utdraget fra Zweet er det Susan som kommer til orde, men boken bruker ulike fortellerstemmer til å formidle historien. Skriv en tekst der du forteller situasjonen rundt badingen fra Lill Miriam sin synsvinkel eller fortell hvordan hun opplevde å komme tilbake til klassen etter hendelsen.
b) Forestill deg at du er en journalist som vil skrive en sak om at Lill Miriam er savnet. Du kommer i kontakt med Susan og dere avtaler et intervju. Skriv det fiktive intervjuet og prøv å få frem hvordan Susan oppfører seg under samtalen.
c) Les resten av boken og skriv en anmeldelse. Last opp teksten din på uprisen.no og vær med på å påvirke hvilke bøker som blir nominert til Uprisen 2016. Du finner en mal for anmeldelser på txt.no.

Forslag til kompetansemål:
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium