Opplegg til Alene gjennom

FØR:

Alene gjennom er en selvstendig oppfølger til Bare spille ball som kom i 2018 og som førte til at Michael Stilson vant Uprisen 2019.
I den forbindelse ga forfatteren et intervju der han bl.a. sier noe om hva han liker å lese og hva han ønsker å oppnå med bøkene sine og han sier også noe sentralt om oppfølgerboka, Alene gjennom.
Les intervjuet her: https://uprisen.no/michael-stilson-fikk-sjokk-da-jeg-vant-uprisen/
– Hva er det Michael Stilson legger vekt på og ønsker å formidle?

Det kan også være en god ide å lese hvordan ungdomsjuryen begrunnet valget av vinnerboka for å se om de fremhever de samme kriteriene som forfatteren.
Juryens begrunnelse ligger her: https://uprisen.no/juryens-begrunnelse-2019/
– Hva legger Upris-ungdom vekt på i vurderingen av boka?
– I hvilken grad mener dere at dette er viktige kriterier også for oppfølgeren, Alene gjennom?

I likhet med Bare spille ball handler også Alene gjennom om fotball.
– Hva har det å si for om dere har lyst til å lese boka eller ikke?
– Har dere andre eksempler på bøker om idrett som dere har lest – og likt?

Michael Stilson har selv vært aktiv fotballspiller.
–I hvilken grad er denne bakgrunnen relevant for lesinga?

Tittelen Alene gjennom er et fotballuttrykk.
– Hvordan vil dere forklare hva dette uttrykket betyr?
– Hva har omslaget og ingressen å si for hvordan dere forstår tittelen?


UNDERVEIS:

Lesestopp.

Be elevene stoppe underveis i lesinga, f.eks. nederst på 89.

La elevene skrive spørsmål til teksten ut ifra det de har lest. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempler:

– Hvilket press er det Fredrik føler seg utsatt for?
– Hvordan er forholdet mellom Fredrik og Sven?
– Hvorfor bruker fortelleren gjentagelser, f.eks. nederst på s.88?
– Hvorfor er Fredrik så opptatt av å vise at han gir alt?

Alternativt kan de bruke noen minutter på å skrive hva de tror vil skje videre.
Deretter fortsetter de å lese resten av utdraget.

 

ETTER:

Litterær samtale
Klassesamtale.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Fredrik?
– Hva tror dere er hans beste ferdigheter som spiller?
– Synes dere han representerer noen bestemte egenskaper, verdier eller liknende? Hvilke?
– Hva er det som står på spill for ham?
– I hvilken grad synes dere Stilson klarer å bygge opp til det avgjørende øyeblikket?
– I hvilken grad bidrar språket i utdraget til dette?
– Hvordan vil dere forklare det som skjer? Vil dere f.eks. si at Fredrik har uflaks, at han tar et valg, at han svikter eller at han blir ofra av laget sitt?
– Synes dere synd på Fredrik? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvilket inntrykk får dere av medspillerne på laget til Fredrik?
– Ifølge Fredrik er de mer interessert i å få rett i at han er feil fyr enn i å hjelpe ham med å snu kampen. I hvilken grad tror dere han har rett i det?
– Hva synes dere om treneren? Faren? Agenten?
– Hva tror dere Fredrik mener med at han helst vil grave seg ned i et hull og forsvinne?
– Hvordan ville dere reagert hvis dere hatt vært Fredrik?
– Hva tror dere skjer videre i teksten?
– Hva synes dere om utdraget?
I hvilken grad synes dere teksten formidler den tematikken som han var inne på i intervjuet som ble gjort i forbindelse med tildelingen av Uprisen? Begrunn svaret.

Ekstraoppgaver:

1. Lag en sammensatt tekst som illustrerer utdraget. Det kan være en tegning, en tegneserie eller en collage. Alternativt kan du lage en ny forside til boka.

2. Skriv en tekst om en idrett du liker. Hva er det med denne idretten du liker så godt? Hvis du måtte velge en annen idrett, hvilken ville du da ha valgt?