Opplegg til Arvingen

FØR:

Se på bokomslag, tittel, sjanger og ingress.
Snakk deretter om forventninger til utdraget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva kjenner dere igjen på forsida?
– Hvordan forstår dere tittelen?
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom omslag, tittel, ingress og sjanger?

I en anmeldelse i VG ble boka omtalt som «Skam i kongelig variant»?
– På hvilken måte påvirker det forventningene deres til boka?
– Tror dere at dere kommer til å like teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

UNDERVEIS:

Sitatlogg.

Elevene velger en eller flere sammenhengende setninger som gjør inntrykk på dem. Det kan f.eks. være fordi setningene er:

– en god skildring/beskrivelse
– skrevet slik at stemningen i utdraget kommer tydelig frem
– overraskende
– morsom
– klein

De må også kunne begrunne valget av setning(ene).

ETTER:

1. Del et sitat
Gruppearbeid

Be elevene om å gå i par eller mindre grupper.
I gruppene skal de lese høyt det beste sitatet og begrunne hvorfor de har valgt akkurat dette sitatet.


2. Snakk kort om teksten i hel klasse

Klassesamtale.

Gi elevene mulighet til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en foreløpig forståelse av tekstens innhold.

 

3. «Stille lesesirkel»
Gruppearbeid.

Elevene går i grupper på 3–4 elever som skal samarbeide om å lage en «stille» lesesirkel, dvs. en lesesirkel der de ikke får lov til å snakke, men bare skrive til hverandre.

Hver elev trenger et ark, noterer navnet sitt øverst i venstre marg og kan også skrive «Hei» øverst på siden, ev. fulgt av navn på gruppemedlemmene for å understreke det autentiske elementet. Elevene får nå 1–2 minutter til å skrive om leseopplevelsen sin. De kan skrive tanker, følelser, spørsmål eller andre reaksjoner på teksten de har lest – helt uten å snakke. De bør skrive med leselig skrift og bruke så mye av tiden som mulig til å skrive.

Når tiden er ute, skal alle elevene sende teksten sin mot venstre, til den eleven som sitter der. Elevene les arket de har fått, skriv navnet sitt i venstre marg og får deretter 1–2 minutt til å reagere på teksten til naboen: Dei kan skrive en kommentar til teksten, fortsette tankerekken, skrive om de er enige eller uenige, stille spørsmål eller ev. sette i gang en ny tankerekke.

Etter tre runder kommer arket tilbake til eleven som begynte å skrive på det. Vedkommende les tekstene og setter strek under en setning på arket – den setningen som eleven synes er mest interessant og som han/hun har lyst til å diskutere videre i gruppen.

Deretter får elevene endelig lov til å snakke. Be dem om å begynne med en av de utvalgte setningene og la dem ellers få snakke fritt om utdraget i noen minutter.


4. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppen og i hvilken grad de likte å jobbe med «stille lesesirkel». Sørg for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen.

Følg gjerne opp samtalepunktene ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Ev. kan også ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Tror dere dette kunne skjedd i virkeligheten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvor tror dere kronprins Kalle og Lena møttes?
– Hvilke følelser tror dere Lena har før hun skal på besøk hjemme hos kronprinsen?
– Hvilket inntrykk får dere av karakterene i utdraget? Hvem utmerker seg mest/minst?
– Hvordan vil dere beskrive kronprinsesse Margrethe?
– Hvorfor tror dere hun snakker slik til Lena?
– Hvordan vil dere beskrive reaksjonen til Kalle?
– Tror dere Margrethes oppførsel kommer til å påvirke forholdet mellom Kalle og Lena? Begrunn svaret.
– Hvordan vet man at man er forelsket?
– Hva tror dere skjer videre?


5. Vurdering av utdraget

Avslutt med å vurdere teksten.
– Likte dere utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?

Boka er del av en serie som er oversatt til dansk. Den skal dessuten skal bli Netflix-film.
– Har dere lest flere bøker i denne serien? Fikk dere lyst til å lese flere bøker?

Send gjerne inn tilbakemeldinger på utdraget på txt.no.
Under selve utdraget finnes en knapp som heter Våre meninger om utdraget. Her kan dere skrive inn hva dere mener.

Skriveoppgaver:

1. Se for deg at du er kongen og skriv scenen fra hans synsvinkel.

2. Denne boka vant Uprisen 2021.
Les Upris-juryens begrunnelse her:
https://uprisen.no/uprisen-2021-juryens-begrunnelse/
Hva er det juryen spesielt trekker frem?
Hvorfor tror du at akkurat denne boka ble kåret til årets ungdomsbok?
Skriv en halv til en hel side.