Opplegg til Audrey ut av mørket

FØR:

Se på omslag, tittel og sjanger og snakk om forventninger til utdraget.
Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva tror dere boka handler om?
– Hvilken stemning tror dere vil være mest tydelig i boka – romantisk, trist, tankefull, morsom?
– Hva synes dere om tittelen, Audrey ut av mørket? Sammenlikn med den engelske tittelen, Finding Audrey. Dere kan også sammenlikne med tittelen på et av de andre utdragene i tXt-antologien: Mørket kommer innenfra.
– Hvordan synes dere tittelen passer til stemningen?
– Hvilke forventninger har dere til en bok som er beskrevet med stikkordene «svart humor»?
– Kjenner dere til andre bøker og filmer som kan passe i denne sjangeren?

Bla igjennom utdraget.
– Hva legger dere merke til?

Utdraget er delt i to: I den ene delen er Audrey hos psykologen, i den andre lager hun en dokumentarfilm. Snakk om hvordan de to delene er satt opp.

Gå deretter inn på txt.no og klikk på forsiden til Audrey ut av mørket. Gjør klar til å spille av lydfilen til utdraget som ligger i høyremargen. Fortell elevene at de skal ta notater mens de lytter slik at de etterpå kan skrive et sammendrag av teksten.

UNDERVEIS:

Ta notater til teksten mens dere lytter til lydfilen. Spill gjerne av lydfilen to ganger.

ETTER:

1. Skriv et sammendrag
Individuelt arbeid.

Skriv et sammendrag av utdraget på bakgrunn av notatene deres.

2. Sammenlikn sammendrag
Grupper på to-tre elever

Når alle har skrevet et sammendrag, sammenlikner elevene det de har skrevet i grupper på to-tre elever:
– Hva er likt, og hva er ulikt?
– Er det forskjell på hvordan de har oppsummert de to delene (intervju hos psykologen og filmmanus)?
– Hvordan er det å skulle skrive sammendrag av en tekst uten å ha lest – bare å ha lyttet?

3. Diskusjon
Hel klasse

Del erfaringene med å skrive sammendrag i hel klasse.
Snakk deretter om teksten med utgangspunkt i leseopplevelsen til elevene. Still åpne og autentiske spørsmål og følg opp med spørsmål som bygger videre på elevenes svar. Følgende spørsmål kan ev. inngå i diskusjonen:

– Hvilket inntrykk får dere av Audrey? Og av psykologen hennes?
– Hvordan vil dere beskrive relasjonene mellom dem? Forklar.
– Hva tror dere har skjedd med Audrey? Hvorfor vil hun ikke gå ut?
– Hva tenker dere om de ulike forslagene til behandling som nevnes i utdraget?
– Hvilket inntrykk får dere av familien hennes?
– Hva synes dere om språket i utdraget?
– I hvilken grad synes dere at psykisk helse er et aktuelt og relevant tema for en ungdomsbok?

4. Vurdering og avstemming

Til slutt kan dere diskutere utdraget i klassen med tanke på å nå frem til en felles vurdering:

– Liker dere utdraget fra Audrey ut av mørket?
– Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes og at rammene er hyggelige. Elevene må få fremføre sin opplevelse og meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra Audrey ut av mørket og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden.
Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene dine osv.

 

Skriveoppgaver:
a. Skriv en scene der Audrey møter Linus.
b. Skriv en scene der du filmer ditt eget familieliv.
c. Hvordan synes du at omslag, ingress og utdrag fra boka står seg til tittelen på tXt-antologien, Monster? Hvem eller hva er monster, tror du? Skriv en kort saktekst der du argumenterer for ditt syn.
d. Anmeld boka på Uprisen oversatt her:
http://uprisen.no/tekst/audrey-ut-av-morket/

 

Opplegget dekker følgende kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst.