Opplegg til Baksiden

FØR:

Se på omslaget og les ingressen.
– Hva legger dere merke til når dere ser på bildet?
– Hvilken stemning synes dere omslaget formidler?
– Hva tror dere boken handler om?
– Hvorfor tror dere boka heter Baksiden?

Boka handler om overvåking.
– Hvilke forventninger har dere til en bok som handler om det?
– Hva slags overvåking tror dere det kan være snakk om?

– Hva er det som gjør en tekst spennende å lese, ifølge dere?
– Hvor viktig er temaet for at en tekst skal være god? Og hvor viktig er handlingen?
– Må det skje noe dramatisk?
– I hvilken grad kan konflikter og forventningen om at noe skal skje være med på å gjøre en tekst spennende?

Baksiden ble nominert til Uprisen – en pris der norske ungdommer kårer årets ungdomsbok.
– Hvorfor tror dere denne boken ble nominert?

Les anmeldelser som ungdom har skrevet om boka her

– Hva trekker anmelderne frem som positivt? Er det ting de savner?
– Tror dere at dere kommer til å like teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Overvei ev. å snakke om om noen av disse ordene før elevene setter i gang med å lese:

kryptert, oksygenmaskinen, periskopet, MB, anti-spyware-program, enkepensjonen, tinningene.

UNDERVEIS:

Be elevene markere i teksten mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk.
– Noe de synes er tøft eller overdrevet.
– Noe de legger spesielt merke til.

Be elevene stoppe opp noen ganger i teksten og oppsummere hva de har lest. Hva har skjedd? Kan de beskrive det de ser for seg? Minner dette dem om noe annet de har lest? Filmer de har sett? TV-spill?

ETTER:
1. «Stille lesesirkel»

Gruppearbeid

Elevene deles inn i grupper på 3-4 elever som skal samarbeide om å lage en «stille lesesirkel», dvs. en lesesirkel der de ikke får lov til å snakke – bare skrive til hverandre.
For en beskrivelse av hvordan dere kan gjennomføre en «stille lesesirkel», se opplegget til «Kan vi bare late som» av Camilla Helene Sandmo, her.

2. Samtale i hel klasse
Klassesamtale

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppen og hva de synes om å jobbe med «stille» lesesirkel. Sørg for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen.

Følg gjerne opp samtalepunktene som nevnes ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilken type er Katrine? Liker dere henne? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva med Julian? Hvem er det? Hva tror dere han vil?
– Tror dere det er mulig å vinne en tur til månen? Vil det noen gang bli det? Ville dere dratt hvis dere fikk muligheten?
– Hva tenker dere om faren og moren til Katrine, og Oleg og Irina?
– Hvem stoler dere på/hvem stoler dere ikke på? Forklar.
– I hvilken grad mener dere at det er lurt å teipe over kameraet på den PC-en dere bruker?
– Hvordan synes dere Katrine takler situasjonen der Julian ber om en video av henne?
– Hva ville dere gjort i en slik situasjon?
– Hvordan tror dere det er å bli overvåket ved hjelp av et overvåkingsprogram?
– Hva synes dere om besøket av Irina? Hva slags motiver har hun?
– Hvordan tror dere at dere hadde reagert hvis dere fikk en kontrakt som sikret dere penger, men gjorde at dere ikke kunne avsløre en mulig kriminell handling?
– Hva tror dere er årsaken til at alt virker så hemmelig? Hva tror dere det er Space Tourism Unlimited skjuler på månen?
– Hva synes dere om slutten på utdraget? Begrunn svaret.
– Hva tror dere skjer videre i denne boka?

3. Vurdering
Hel klasse

Til slutt kan dere diskutere utdraget i klassen med tanke på å nå frem til en felles vurdering:

– Liker dere utdraget?
– Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes og at rammene er hyggelige. Elevene må få fremføre sin opplevelse og meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra Baksiden og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden.

Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene dine osv.

Aktuelle kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger

– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering

– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 

Anvendt litteratur:

Harvey A. Daniels og Elaine Daniels (2013). The Best-Kept Teaching Secret, Corwin