Opplegg til BlindsoneFØR: 

Munnleg:

– Kven er forfattar Anders Totland? Veit de om andre bøker han har skrive?

– Kva betyr blindsone og kvifor trur de at det er tittelen på boka?

– Dette er ein roman om kjærleik. Kva forventing har de til slike bøker?

– Veit de om andre bøker og filmar om kjærleik?

– Kva skjer når ein blir forelska?

UNDER:

Ta ein pause i lesinga. Snakk saman to og to.
– Korleis vil de beskrive miljøet i utdraget?
– Kor tenkjer de at handlinga finn sted?

ETTER: 

Munnleg:

– Korleis trur de det går med Sanne og Henrik?

– Kvifor er bil så viktig for Henrik?

– Kva slags bil har han?

– Trur de bilen er viktigare for Henrik enn Sanne?

Skriftleg:
– Kva veit de om rånekulturen i Noreg? Lag ein faktaoversikt.

– Er det rånekultur der de bur? Viss ja, skriv om korleis de opplever rånekulturen.

– Lag ein oversikt over kva ein skikkeleg god rånebil treng å innehelde.

Samanlikning:
Munnleg:

Blindsone hentar inspirasjon frå tv-serien Rådebank, som gjekk på NRK og fekk veldig mange sjåarar.

– Kvifor trur du denne tv-serien blei så populær?

– Kva slags likheiter finn de mellom Blindsone og Rådebank?

Les om boka om tv-serien her

Oppgåver:
Individuelt:

– Skriv ei side om kva du trur Henrik tenkjer på når han køyrar bil.

– Skriv ei side der du køyrar bil. Kva slags bil har du? Kor køyrar du? Kva tenkjer du på? Kva slags musikk høyrer du på?

– Teikn bilen til Henrik eller din eigen draumebil.

Les kva ungdom i Uprisen meiner om boka her. Er de einige i bokmeldingane. Får de lyst til å lese heile boka?

– Under utdraget kan dere legge igjen kommentarer om kva de synest om utdraget. Likte de det? Kvifor/kvifor ikkje? Fekk de lyst til å lese heile boka? Vil de anbefale den til andre?

I klassa:

– Lag ei speleliste med sangar som kan fungere bra på biltur. La alle elevane kome opp med ein song kvar.

Kompetansemål:

Norsk

– lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.

– Sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid.

– Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.

– Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

– Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.