Opplegg til Brådypt

FØR:

Se på forsiden.
– Hvilke tanker får dere når dere hører tittelen Brådypt?
– Hva legger dere merke til på bildet?
– Hvilken stemning formidler bildet, bokstavene og fargebruken – spennende, ekkel, dramatisk, romantisk?
– Hva er det som gjør at dere får denne følelsen?
– Er det ting dere lurer på når dere ser på forsiden?

Brådypt er en spenningsbok, en thriller.
– Hvilke forventninger har dere til en bok i denne sjangeren?
– Hvilke andre spenningsbøker vet dere om? Filmer?
– Hvilke forskjeller mener dere det er i filmer og i bøker når det kommer til spenning?
– Hvorfor tror dere spenning er en populær sjanger blant ungdom?
– Hva mener dere det er som gjør en tekst spennende å lese?
– Hva tenker dere om at det presiseres at det er en psykologisk thriller?
– Har det noe å si for hvilke forventninger dere har til teksten?
– Har det noe å si for hvordan dere forstår tittelen?

UNDERVEIS:

Be elevene markere i teksten mens de leser. Det kan være:
– Noe de synes er spennende eller skummelt
– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk
– Noe de legger spesielt merke til.


ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

Eksempel: «Jeg synes at … slutten på utdraget var god, fordi den fikk meg til å lure på hva som skjer videre og ga meg lyst til å lese mer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til …
b. Jeg synes at …
c. Jeg likte godt da …
d. Jeg ble irritert over …
e. Jeg ble overrasket over …
f. Jeg synes det var skummelt at …
g. Det gjorde inntrykk på meg at …
h. Hvis jeg var …
i. Slutten var …

3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale

Etter at elevene har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse, kan dere snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur, er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn gjerne med spørsmål som «hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la også elevene få si litt om hva de syntes var overraskende eller de ikke forsto.
La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar. Da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hva tenker dere om begynnelsen på teksten?
– Hvordan tror dere det er å våkne slik?
– Hvorfor tror dere ikke beinet reagerer slik det får beskjed om?
– Hvilket inntrykk får dere av jeg-fortelleren?
– Tror dere det er en gutt eller en jente? Hvorfor?
– Hvordan forstår dere bruken av prikker (…) mot slutten av første del?
– Hvorfor tror dere hovedpersonen blir kidnappa?
– Hvordan vil dere beskrive stedet der hovedpersonen blir holdt fanget?
– Hvorfor tror dere jeg-fortelleren beskriver stedet som «Forbanna idyll»?
– Hvorfor flykter ikke hovedpersonen?
– Hva slags inntrykk får dere av kidnapperen?
– Hvorfor tror dere han har kjøpt fire ulike typer appelsinjuice?
– Hvorfor tror dere kidnapperen reagerer når hovedpersonen nevner storesøsteren sin?

Det framgår av teksten at jeg-personen tidligere har vært involvert i en drukne-ulykke.
– I hvilken grad mener dere at denne hendelsen påvirker mulighetene i den aktuelle situasjonen?
– Hvordan ville dere håndtert denne situasjonen?
– Hva tror dere skjer videre i boka?

Avslutt med å vurdere teksten.
– Likte dere utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Fikk dere lyst til å lese mer i boka? Hvorfor/hvorfor ikke?

Send gjerne inn tilbakemeldinger på utdraget på txt.no. Under selve utdraget finnes en knapp som heter Våre meninger om utdraget. Her kan dere skrive inn hva dere mener.

Skriveoppgaver:
1. Forestill deg at du er hovedpersonen som blir kidnappa:
Hva føler du når du skjønner at noen er inne på rommet ditt? Hva ser og hører du? Hvem tror du det er? Hvordan skal du komme deg løs?

2. Skriv en kort historie om hva som skjer når du sover og når du våkner opp:
Hva har du drømt? Hva er det du ser når du våkner?

3. Velg en av de to delene (s.7-9 eller s.9-15) og skriv den valgte tekst-sekvensen fra synsvinkelen til Lukas.
Hvordan tror du han opplever situasjonen?

4. Brådypt er nominert til Uprisen som deles ut i september. Hvorfor tror du den ble det?
Les boka og skriv en anmeldelse. Anmeldelsen kan du publisere på https://uprisen.no/tekst/bradypt/ der du også kan lese hva andre ungdommer mener om boka.