Opplegg til Cinder – månekrøniken 1

FØR:

Se på bokomslag, tittel og sjanger og les ingressen.

Snakk om forventninger til utdraget.
Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva legger dere merke til på forsiden?
– Hva tenker dere om måten hun står på?
– Hva tror dere teksten handler om?
– Hvilket år tror dere dette foregår i?
– Hvilket kjent eventyr tror dere denne boka bygger på?
«Sci fi-eventyr» er sjangeren til dette utdraget.
– Hva forventer dere av en slik betegnelse?
– Kjenner dere til andre bøker eller filmer som passer til denne betegnelsen?
Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, er det en god idé å lese ingressen med elevene. Det kan dessuten være lurt å forberede lesingen ved å snakke om noen av ordene i teksten, for eksempel: androide, beltene, superleder, infisert, nettskjermer, holografiske, magnetbeltet, nødsveveren, portaskjerm, mutant, brakettene, kyborger, verge, displayet, prosedyre, sensor. Dessuten en del navn på personer eller steder.

 

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er godt skildret.
– Noe som setter i gang følelser.
– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk.

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale.

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

Eksempel: «Jeg synes at … slutten på utdraget var god fordi jeg lurer på hva som skjer videre og fikk lyst til å lese mer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til …
b. Jeg synes at …
c. Jeg likte godt da …
d. Jeg ble irritert over …
e. Det gjorde inntrykk på meg at …
f. Hvis jeg var …
g. Jeg ble skuffet over …
h. Jeg ble overrasket over …
i. Slutten var …

3. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på fire-fem elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 over. Først kan elevene si setningene de har laget og begrunne dem. Deretter kan de snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

4. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sine egne leseopplevelser og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?».
La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som følger opp på, utdyper og bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Når og hvor tror dere historien foregår? Begrunn svaret.
– Hva synes dere om Cinder?
– Hvilket inntrykk får dere av stemora, Adri?
– Hvordan forestiller dere dere at Cinder, Adri, Peon og Pearl ser ut?
– Hvorfor tror dere Cinder bor sammen med denne familien?
– Hvilke likhetstrekk finner dere mellom teksten og det kjente eventyret som boka henviser til?
– Hva er de viktigste forskjellene som dere legger merke til?
– Hva tenker dere om at stemora vil ofre Cinder?
– Hvordan skildres forholdet mellom mennesker og maskiner i utdraget?
– Hva betyr det at Cinder er en kyborg og Iko en androide?
– I hvilken grad har Cinder og Iko en fri vilje?
– Hva tror dere Iko tenker om det som skjer?
– Hva hadde dere gjort hvis dere hadde vært Cinder?
– Hvilket inntrykk får dere av samfunnet som beskrives i utdraget?
– Hvordan er det ev. overførbart til samfunnet vi lever i?
– Hva tror dere skjer videre?

Avslutt gjerne med å ta opp sjangerperspektivet på nytt:

– I hvilken grad mener dere at betegnelsen «sci fi-eventyr» passer på denne boken?

Dere kan også gjerne vurdere boken: si hva dere likte og ikke likte og gi boken en stemme på Klassens side på txt.no.

Ekstraoppgaver:

a. Hva skjer videre?
Diskuter først mulige scenarier i mindre gruppe. Skriv deretter neste kapittel i par eller som en individuell oppgave.

b. Skriv utdraget med Adri som hovedperson og fra hennes synsvinkel. Alternativt kan du kanskje skrive om hva som skjer ved å la androiden Iko fortelle. Hvordan vil du beskrive androiden? Hvordan forholder androiden seg til det som skjer? Har den følelser?

c. Velg et annet eventyr og lag en sci fi-versjon av det.

d. Lag en ny forside til boka.

e. Anmeld boka på Uprisen oversatt. Her er tips til hvordan skrive anmeldelse, og her er siden der boken kan anmeldes.

Opplegget dekker følgende kompetansemål:
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst.