Opplegg til Compis

FØR:

Se på omslaget og les ingressen.
Utdragets tema er: Framtid.

– Hva legger dere merke til når dere ser på bildet?
– I hvilken grad gjenfinner dere framtidstemaet i omslaget?
– Hvilke forventninger får dere til en bok med dette temaet?
– Hvordan tror dere verden ser ut i 2057? Hva vil være likt som 2019, og hva er annerledes?
– Hva hadde skjedd om en av dere hadde hatt med en menneskelignende robot på skolen?
– Hva er det som gjør en tekst morsomt å lese, ifølge dere?
– I hvilken grad kan konflikter og uvanlige hendelser være med på å gjøre en tekst morsom?
– Hva tror dere kulhetsindeksen som nevnes i ingressen er for noe?
– Finnes det en kulhetsindeks på din skole?

UNDERVEIS:

Be elevene markere i teksten mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk.
– Noe de synes er morsomt eller overdrevet.
– Noe de legger spesielt merke til.

Be elevene stoppe opp noen ganger i teksten og oppsummere hva de har lest.
Hva har skjedd? Kan de beskrive det de ser for seg?
Minner dette dem om noe annet de har lest? Filmer de har sett?

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.


2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

Eksempel: «Jeg synes at … slutten på utdraget var god, fordi den fikk meg til å lure på hva som skjer videre og ga meg lyst til å lese mer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til …
b. Jeg synes at …
c. Jeg likte godt da …
d. Jeg ble irritert over …
e. Jeg ble overrasket over …
f. Jeg synes det var morsomt at …
g. Det gjorde inntrykk på meg at …
h. Hvis jeg var …
i. Slutten var …

3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale

Etter at elevene har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse, kan dere snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur, er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn gjerne med spørsmål som «hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la også elevene få si litt om hva de syntes var overraskende eller de ikke forsto.
La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar. Da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilken type er Leo? Liker dere ham? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva med Compis? Hvordan vil dere beskrive ham? Hvilke egenskaper har han som robot?
– Hvem av Leo og Compis synes dere at dere kommer tettest på?
– Hvordan synes dere Leo takler situasjonen med å introdusere Compis til skolen?
– Hvilket inntrykk får dere av det sosiale miljøet? – Finnes det slike klikker i dag?
– Hva synes dere om å ha en kulhetsindeks på skolen?
– Hva ville dere gjort hvis dere hadde fått i oppdrag å få Compis høyere opp på indeksen?
– Hvilken gjeng på skolen ville tatt best imot en robot som Compis?
– Tror dere det er mulig å ha en robot som bestevenn? Vil det noen gang bli det? Kunne dere tenkt dere å ha en robot som bestevenn?
– I hvilken grad har utdraget humor? Hva synes dere er morsomt? Let frem ord og setninger som dere ler av.
– Hva tror dere er årsaken til at Leo ikke kan avsløre at Compis er en robot?
– Hva synes dere om slutten på utdraget? Begrunn svaret.
– Hva tror dere skjer videre i denne boka? Får dere lyst til å lese videre?

4. Vurdering
Hel klasse

Til slutt kan dere diskutere utdraget i klassen med tanke på å nå frem til en felles vurdering:

– Liker dere utdraget?
– Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes og at rammene er hyggelige. Elevene må få fremføre sin opplevelse og meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra Compis og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden.

Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene dine osv.

Aktuelle kompetansemål:
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon