Opplegg til De afghanske sønnene


FØR: 

Muntlig:

I denne boka møter vi Rebecka som har begynt å jobbe på en asylinstitusjon.

– Hva er en asylinstitusjon?

– Hvordan tror dere det er å jobbe der? 

– Hva tror dere skjer når Zaher Jafari kommer dit?

– Hva tror dere han trenger for å klare seg i hverdagen?

– Hvordan skal Rebecka ta vare på ham? 

– Hva vet dere om krigen i Afghanistan? Finn informasjon og snakk sammen i klassen.

– Finn ut mer om Afghanistan.  Lag en faktaoversikt.

UNDER: 

Ta en pause i lesinga etter side 18 og tenk igjennom det dere har lest til nå.

– Hvilke tanker får dere? 

– Hvordan tror dere det er for Zaher å komme på asylinstitusjonen? 

– Er han bare glad for å være trygg? 

– Hvordan skal han finne seg til rette? 

– Hva ville du har gjort dersom du var Zaher?

ETTER: 

– Har dere en klarere forestilling nå om hva en asylinstitusjon er enn før dere begynte å lese? 

– Hvorfor har vi asylinstitusjoner? Er de viktige?

– Hva synes dere om Rebecka? 

– Fikk dere lyst til å lese mer av boka? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Skriveoppgaver: 

– Tenk deg at du må flykte alene fra Norge til et fremmed land. Du havner på en asylinstitusjon og må dele rom med en flyktning du ikke kjenner. Hva tenker du og hva gjør du? Skriv et dagboknotat der du beskriver omgivelsene og forteller om dine opplevelser. 

– Skriv videre på utdraget. Hvordan går det med Zaher og Rebecka?

– Skriv en presentasjon av tolken. Hvem er vedkommende? Kan du finne ut mer om tolketjenester? 

– Lag en faktaoversikt over hva en tolk gjør og hvordan en kan få tak i tolk. 

– Les artikkelen i bonusmaterialet: hvordan oppleves det å være tolk for sine egne foreldre?

Muntlig: 

– Norges bidrag i Afghanistan har vært mye diskutert både i media og blant politikere. Hva går diskusjonen ut på? Lag en oversikt.

– Del klassen i to, der den ene siden er for og den andre imot. Les dere opp, øv inn argumenter og kjør debatt!

– Hvilke andre internasjonale konflikter har Norge deltatt i etter 1980? På hvilke måter har Norge bidratt? 

Sammenligning: 

– Kan du finne andre bøker som handler om Afghanistan? Hvordan skiller de seg fra denne boka? 

Kompetansemål:

Norsk

– Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.

– Sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid.

– Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.

– Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

– Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

Samfunnsfag

– Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er.

– Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.

– Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane.

KRLE

– Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning.

– Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn.