Opplegg til De døde ser deg

FØR:

Se på bokomslag og tittel, ev. også sjangerlogo og ingress, og snakk om hvilke forventninger dere har til teksten.

De døde ser deg er en spenningsbok, og utdraget i antologien Monster er en prolog.

– Hva menes med prolog?
– Har elevene lest andre bøker av Aleksander Løken eller andre spenningsbøker?
– Hvilke tanker setter tittelen i gang?
– Hva forestiller omslaget?
– Hvilken stemning kommer tydeligst frem på omslaget –  spennende, skummel, ekkel?
– Hvilket inntrykk får elevene av personen på bildet?
– Hva tenker elevene om at de døde ser deg? Er det noen som tror på det?
– Har de eksempler på noe overnaturlig som har skjedd dem?

 

Teksten inneholder noen ord – bl.a. noen japanske ord, som det kan være lurt å snakke om før dere setter i gang med lesingen. Det dreier seg for eksempel om ord som: prolog, militærbereten, kujoner, kortesje, zippolighter, gestikulerte, yakuza-tatoveringer, panacea, safran, uran, plutonium, makabert, gaijin, yûrei, paralysert og entusiasme.

 

UNDERVEIS:

Be elevene stoppe opp noen ganger i teksten og oppsummere hva de har lest. Hva har skjedd? Kan de beskrive det de ser for seg? Minner dette dem om noe annet de har lest? Filmer de har sett? TV-spill?
ETTER: 

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale.

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

Spør om dette fungerer som en prolog, om det gir lyst til videre lesing?

2. «Stille» lesesirkel
Gruppearbeid.

Elevene deles inn i grupper på 3-4 elever som skal samarbeide om å lage en «stille» lesesirkel, dvs. en lesesirkel der de ikke får lov til å snakke – bare skrive til hverandre.

Hver elev trenger et ark, noterer navnet sitt øverst i venstre marg og kan også skrive «Hei» øverst på siden, ev. etterfulgt av navn på gruppemedlemmene for å understreke det autentiske elementet. Elevene får nå 1-2 minutter til å skrive om leseopplevelsen deres. De kan skrive tanker, følelser, spørsmål eller andre reaksjoner på utdraget de har lest – helt uten å snakke. De bør skrive med leselig skrift og bruke så mye av den tilmålte tiden som mulig til å skrive.

Når tiden er ute, skal alle elevene sende teksten sin mot venstre, til den eleven som sitter der. Elevene leser arket de har fått, skriver navnet sitt i venstre marg og får deretter 1-2 minutter til å reagere på naboens tekst: De kan skrive en kommentar til teksten, fortsette tankerekken, skrive om de er enige eller uenige, stille spørsmål eller ev. sette i gang en ny tanke-rekke.

Etter tre gjennomføringer returneres arket til den som begynte med å skrive på det. Vedkommende leser tekstene og setter strek under en setning på arket – den som eleven synes er mest interessant og som han/hun har lyst til å diskutere videre i gruppen.

Deretter får elevene endelig lov til å snakke. Be dem om å begynne med en av de utvalgte setningene og la dem ellers snakke fritt om utdraget i noen minutter.

3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppen og hva de synes om å jobbe med «stille» lesesirkel. Sørg for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen.

Følg gjerne opp samtalepunktene som nevnes ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilken type er Everest? Liker dere ham? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvilket inntrykk får dere av oberst Hood?
– Hva tror dere han mener med at «[s]elvmord er for kujoner»?
– I hvilken grad tror dere at stillhet kan «drive noen til vanvidd»?
– Hva synes dere om Móri?
– Tror dere på at «det finnes mer mellom himmel og jord»?
– Tror dere at de døde kan fortsette å spille en rolle i livet?
– Kan man tro på spøkelser? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva med hus det spøker i? Har det noe rot i virkeligheten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva tror du skjer med Liv i boka?
– Synes du det er rart at boka og ingressen handler om Liv, mens prologen ikke gjør det?

4. Vurdering og avstemming
Hel klasse

Til slutt kan dere diskutere utdraget i klassen med tanke på å nå frem til en felles vurdering:

– Liker dere utdraget fra De døde ser deg?
– Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes og at rammene er hyggelige. Elevene må få fremføre sin opplevelse og meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra De døde ser deg og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden.
Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene dine osv.

Skriveoppgaver

Anmeld boken på Uprisen.
La elevene skrive en anmeldelse av De døde ser oss. Anmeldelsen kan publiseres og deles med andre ungdommer på uprisen.no. Her finnes det også en veiledning med tips til å skrive anmeldelse. http://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/
Opplegget dekker følgende kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon