Opplegg til De4: Hyper

FØR:

Velg mellom 1 og 2:

1. Karakterpress og Ritalin.
Klassesamtale

Se på omslaget (vent med ingressen).
Utdraget handler bl.a. om karakterpress og Ritalin.
– Hva vet dere om Ritalin?
– I hvilken grad opplever dere karakterpress som et aktuelt og relevant tema for en ungdomsbok? (Hvis dere ønsker å lese anmeldelser av boken, skrevet av ungdom, kan dere gå til http://uprisen.no/tekst/de4-hyper/)

2. 13 stikkord

La elevene forestille seg hva som skjer i utdraget ut ifra 13 stikkord.
(En kort introduksjon til denne aktiviteten finnes ca. 26 minutter ut i dette foredraget)

Her er et forslag til 13 slike stikkord fra utdraget fra De4: Hyper:

Lilly, stuptrøtt, uovervinnelig, mamma, kjøpe, venninnene, advokat, lese, fest, Ritalin, press, meldinger, lyve

Be elevene om først å kategorisere stikkordene i tre kolonner: personer, skildring/miljø, handling. Deretter skal de skrive en kort tekst om hva de tror utdraget handler om.
Målet er ikke å gjette hva som faktisk står i utdraget, men å la elevene få utvikle hypoteser om hva historien handler om, slik at de blir mer engasjerte i historien.
UNDERVEIS:

Leselogg.

La elevene notere tanker og spørsmål til teksten mens de leser. Det kan f. eks. være stikkord til:

– Hvordan dere opplever Lilly
– Noe dere synes er overraskende eller provoserende
– Noe dere er usikre på


ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale.

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.
Snakk også gjerne litt om likheter og forskjeller mellom utdraget og de tekstene elevene skrev under førlesingen. Hvilke forventninger ble bekreftet og hvilke ble utfordret?

2. Spørsmål i tre faser
Velg ut 5-10 spørsmål i avsnittet under og la elevene bruke spørsmålene i tre faser: La først elevene tenke over spørsmålene, deretter diskutere dem i grupper på to-fire elever før de til slutt diskuteres i hel klasse. En slik fremgangsmåte kan føre til at elevene blir tryggere og bidra til økt kvalitet i samtalene i hel klasse.

– Hva handler dette om?
– Var det noe som overrasket eller provoserte dere? Fortell.
– Hva synes dere om Lilly og valgene hun tar? Hvorfor tar hun slike valg?
– Hvorfor tror dere det er så viktig for Lilly å få gode karakterer?
– Hva synes dere om Thea? Virker hun som en god venninne?
– Hvilket inntrykk får dere av vennskapet deres?
– Hvordan lar hun seg påvirke av Thea?
– Hvorfor tror dere at Lilly lyver for venninnene sine?
– Hvilket inntrykk får dere av Lillys foreldre?
– Hva tenker dere om beskrivelsen av Lillys fysiske tilstand?
– Hva tror dere vil skje videre med Lilly?
– Har dere lest andre bøker som handler om karakterpress?
– Hvor realistisk er skildringen av ungdomsmiljøet i boka ifølge dere?
– I hvilken grad kjenner dere dere igjen i teksten?
– Hvilke følelser, tanker, situasjoner kan dere overføre til opplevelser i eget liv?
– Hvordan opplevde dere språket i utdraget?
– Har dere endret mening om forventningene til teksten etter å ha lest og diskutert den?
I den tredje og siste fasen – helklassesamtalen – kan det være lurt å bare bruke de konkrete spørsmålene som et utgangspunkt for samtalen. Alternativt kan elevene velge ut de mest interessante spørsmålene til diskusjon. I helklassesamtalen er det dessuten lurt å stille oppfølgingsspørsmål som bygger videre på elevenes svar.

3. Vurdering
Klassesamtale

Boka ble nominert til Uprisen 2017.
– Hva tenker dere om det?
– Hvorfor tror dere at boken ble nominert?
Les ev. anmeldelser av boken her: http://uprisen.no/tekst/de4-hyper/
– Hva synes dere om utdraget? Begrunn svaret.

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra De4: Hyper og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden.
Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene dine osv.

Skriveoppgaver:

a. Skriv videre: Hva skjer med Lilly? Prøv å bruke samme skrivestil som forfatteren.

b. Hvordan synes du at omslag, ingress og utdrag fra boken står seg til tittelen på tXt-antologien, Monster? Hvem eller hva er monsteret her, tror du?

c. Finn ut mer om Ritalin og lag et foredrag for klassen.

 

Opplegget dekker følgende kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst.