Opplegg til Dobbeltgjengeren

FØR:

Se på sjanger, tittel, ingress og bokomslag og snakk om forventninger til utdraget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Sjangerbetegnelsen på denne boka er sci-fi. Hva betyr det?
– Kjenner dere til andre sci-fi-bøker? Hva med filmer?
– Hvilke forventninger har dere til en bok i denne sjangeren?
– Hvordan forteller forsida at dette er en sci-fi-bok?
– Hvor og når tror dere handlingen i Dobbeltgjengeren foregår?
– Får dere lyst til å lese teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva tror dere at dere kommer til å like og mislike?

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, kan lesingen ev. forberedes ved å snakke om ett eller flere av følgende ord: pulskniven (s.7), attentatmannen (s.7), svevekameraer (s.7), tankdyrket eikeved (s.7), håndmitraljøse (s.7), nøytralisere (s.8), grumsingene (s.9), ståldunsten (s.9), improvisert ammunisjon (s.10) og sanitetsstøtte (12).

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk.
– Noe de synes er med på å gjøre utdraget spennende.
– Noe de synes er godt skildret.


ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale.

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.


2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

Eksempel: «Jeg synes at … slutten på utdraget var god, fordi den fikk meg til å lure på hva som skjer videre og ga meg lyst til å lese mer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til …
b. Jeg synes at …
c. Jeg likte godt da …
d. Jeg ble irritert over …
e. Det gjorde inntrykk på meg at …
f. Hvis jeg var …
g. Jeg ble skuffet over …
h. Jeg ble overrasket over …
i. Slutten var …


3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse, kan dere snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur, er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som «hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar. Da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvordan vil dere sammenfatte utdraget?
– Hvilket inntrykk får dere av den verden handlingen foregår i?
– Hvilket inntrykk får dere av Frey og Rafi?
– Hvordan vil dere beskrive ulikhetene mellom tvillingene?
– Hvilke av disse ordene synes dere passer best for å beskrive dem?

tøff, uredd, modig, trygg, nervøs, bekymret, redd, mistenksom, handlekraftig, smart, morsom, rask, lur, sterk, svak, ensom

– Hvordan forstår dere Frey når hun tenker: «Jeg gjør det jeg ble født til»?
– Hvorfor tror dere Rafi er så opptatt av at ingen må se dem?
– Hva tror dere vil skje videre i boka?
– «Så» dere for dere handlingen mens dere leste? Var det ev. deler av handlingen, personer eller ting som var lettere å forestille seg enn andre? Hvilke?
– Tror dere at dere kommer til å lese denne boka? Hvorfor/hvorfor ikke?

Boka er del av en serie.
– Hva synes dere om det? Gir det dere mer eller mindre lyst til å lese boka?
– Hvilke fordeler og ulemper er det ved serielitteratur?

4. Vurdering og avstemming
Klassesamtale.

– Hva likte/likte dere ikke med utdraget?
– Hva ville dere sagt hvis dere skulle beskrevet boka for en venn?
– Minner utdraget dere om andre tekster dere har lest, filmer dere har sett osv.?
– Hva ville du sagt til forfatteren hvis du skulle kommet med forslag til forbedringer?

Det er viktig at rammene er hyggelige og at elevene må få fremføre sin opplevelse og meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra Dobbeltgjengeren og legg inn meningene i boksen «Våre meninger om utdraget», nederst på siden.

Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene dine osv.


5. Skriveoppgaver:

1. Skriv hva som skjer videre med Frey.

2. Skriv scenen sett fra Rafis synsvinkel.