Opplegg til Fandom

FØR:

Se på bokomslag, tittel og sjanger og les ingressen.

Snakk om forventninger til utdraget.
Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva legger dere merke til på forsiden?
– Hva tenker dere på når dere hører tittelen?

Les ev. mer om fandom her.

– Hvilke eksempler på fandom kjenner dere til?

Et annet uttrykk som brukes i ingressen er «Comic-con-konferanse» (vi beklager skrivefeilen i antologien og på lydfila)
– Kjenner dere til dette fenomenet? Dere kan ev. lese mer om det her.

– Hva tror dere teksten handler om?
– Hva forventer dere av en tekst fra 2017 med sjangerbetegnelsen «eventyr»?
– Kjenner dere til andre bøker eller filmer som passer til denne betegnelsen?
– Hva tror dere Edle og Imperfekte betyr?

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, kan det være en god idé å lese ingressen med elevene. Mens dere leser, kan det dessuten være lurt å kommentere hvordan du selv etablerer forestillinger og forventninger til utdraget, basert på den introduserende teksten.

Endelig kan det være lurt å forberede lesingen ved å snakke om vanskelige ord og begreper fra teksten. Her er noen eksempler:

kanon, pleksiglassvinduet, dekontaminasjonsblokken, iltre, konsentriske sirkler, bjørnekjeks, hestetagl, porer, komplekser, dekontaminasjonsprosessen.

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk.
– Noe som setter i gang følelser.
– Noe de synes er godt skildret.

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

Eksempel: «Jeg synes at … slutten på utdraget var god, fordi jeg lurer på hva som skjer videre og fikk lyst til å lese mer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til …
b. Jeg synes at …
c. Jeg likte godt da …
d. Jeg ble irritert over …
e. Det gjorde inntrykk på meg at …
f. Hvis jeg var …
g. Jeg ble skuffet over …
h. Jeg ble overrasket over …
i. Slutten var …

3. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale

Elevene jobber i grupper på fire-fem elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 over. Først kan elevene si setningene de har laget og begrunne dem. Deretter kan de snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

4. Samtale i hel klasse
Klassesamtale

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sine egne leseopplevelser og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?».

La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som følger opp på, utdyper og bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Når og hvor tror dere historien foregår? Begrunn svaret.
– Hva synes dere om Violet?
– Hvilket inntrykk får dere av Willow?
– Hvordan forestiller dere dere at Rose ser ut?
– Hva tror dere Willow mener når han sier: «En Rose har piggene ute»?
– Hvilket inntrykk får dere av samfunnet, f.eks. av forholdet mellom Edle og Imperfekte?
– Hvordan er det ev. overførbart til samfunnet vi lever i?
– Hvordan vil dere beskrive forholdet mellom scenen slik Violet forestiller seg den på forhånd og scenen slik den utspilles i utdraget?
– Hva tenker dere om at Violet ikke holder seg til manus?
– Hvordan forstår dere bruken av kursiv på s.91-92?
– Hva tror dere skjer videre?

Avslutt gjerne med å ta opp sjangerperspektivet på nytt:
– I hvilken grad mener dere at betegnelsen «eventyr» passer på denne boken?

Dere kan også gjerne vurdere boken: si hva dere likte og ikke likte og gi boken på txt.no. Under utdraget finner dere en knapp som heter Våre meninger om utdraget.

Ekstraoppgaver:

1. Hva skjer videre?
Diskuter først mulige scenarier i mindre gruppe. Skriv deretter neste kapittel i par eller som en individuell oppgave.

2. Skriv en historie der du går inn i ei bok, film eller dataspill du liker. Hva er tittelen? Hvor foregår det? Hvem er hovedpersonene? Hvilken rolle har du? Hva skjer?

3. Skriv utdraget med Willow som hovedperson og fra hans synsvinkel.

4. Lag en ny forside til boka.

5. Anmeld boka på Uprisen oversatt. Her er tips til hvordan skrive anmeldelse, og her siden der boken kan anmeldes.

6. Kan dere lage et rollespill med utgangspunkt i manusteksten/dialogen mellom Willow og Rose på 85 og 86 i utdraget? Lag et rollespill der dere holder dere til manus, og et der dere går ut av manus og improviserer.

Aktuelle kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger

– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering

– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst.