Opplegg til Forelskede og andre bortkomne

 

FØR:

Klassesamtale.

Se på bokomslag, tittel og sjanger og snakk om forventninger til utdraget.
Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva kjenner dere igjen på forsida?
– Hvilke tanker får dere når dere ser på motiv og fargebruk?
– Kommer dere i en bestemt stemning når dere ser på omslaget?
– Hvordan forstår dere tittelen?
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom omslag, tittel og sjanger?
– Tror dere at dere kommer til å like teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

UNDERVEIS:

Sitatlogg

Elevene velger en eller flere sammenhengende setninger som gjør inntrykk på dem. Det kan f.eks. være fordi setningene er:

– en god skildring/beskrivelse
– skrevet slik at stemningen i utdraget kommer tydelig frem
– overraskende

Be elevene lese høyt det beste sitatet i par og/eller i klassen

 

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale.

Gi elevene mulighet til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en foreløpig forståelse av tekstens innhold.

2. «Stille lesesirkel»
Gruppearbeid.

Elevene går i grupper på 3–4 elever som skal samarbeide om å lage en «stille» lesesirkel, dvs. en lesesirkel der de ikke får lov til å snakke, men bare skrive til hverandre.

Hver elev trenger et ark, noterer navnet sitt øverst i venstre marg og kan også skrive «Hei» øverst på siden, ev. fulgt av navn på gruppemedlemmene for å understreke det autentiske elementet. Elevene får nå 1–2 minutter til å skrive om leseopplevelsen sin. De kan skrive tanker, følelser, spørsmål eller andre reaksjoner på teksten de har lest – helt uten å snakke. De bør skrive med leselig skrift og bruke så mye av tiden som mulig til å skrive.

Når tiden er ute, skal alle elevene sende teksten sin mot venstre, til den eleven som sitter der. Elevene les arket de har fått, skriv navnet sitt i venstre marg og får deretter 1–2 minutt til å reagere på teksten til naboen: Dei kan skrive en kommentar til teksten, fortsette tankerekken, skrive om de er enige eller uenige, stille spørsmål eller ev. sette i gang en ny tankerekke.

Etter tre runder kommer arket tilbake til eleven som begynte å skrive på det. Vedkommende les tekstene og setter strek under en setning på arket – den setningen som eleven synes er mest interessant og som han/hun har lyst til å diskutere videre i gruppen.

Deretter får elevene endelig lov til å snakke. Be dem om å begynne med en av de utvalgte setningene og la dem ellers få snakke fritt om utdraget i noen minutter.

3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppen og i hvilken grad de likte å jobbe med «stille» lesesirkel. Sørg for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen.

Følg gjerne opp samtalepunktene ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Ev. kan også ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Rasmus?
– Og av Julia?
– Hva er det ved Julia som Rasmus liker?
– Hva tror dere Julia tenker om Rasmus?

Rasmus opplever latteren hennes «som når en varm, deilig bølge skyller over en.»
– Hva synes dere om denne formuleringen?
– Hvordan vil dere formulere følelsen av å være forelsket?

Med utgangspunkt i Julias begrep kjempefantasy finner de på idéer til boka Bosse orker ikke.
– Får dere lyst til å lese denne boka? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Er dere enig i den kritikken som Julia retter mot fantasy-sjangeren?
– Foretrekker dere å lese fantasy eller realistiske bøker?

Ifølge ingressen er det noe Julia ikke forteller Rasmus.
– Hva tror dere det kan være? Finner dere noen spor i utdraget?
– Hva tror dere skjer videre?

4. Vurdering av utdraget

– Likte dere utdraget? Hva likte dere og hva likte dere ikke?

Snakk sammen i klassen, og noter ned noen meninger. Dere kan også gå inn på Uprisen oversatt og laste opp en anmeldelse av boka.

Skriveoppgaver

1. Les hele boka og skriv en bokanmeldelse. Last anmeldelsen opp på nettsidene til Uprisen oversatt.

2. Se for deg at du er Julia og skriv scenen fra hennes synsvinkel.