Opplegg til Gutten i mørket

FØR:

Klassesamtale.
Snakk om omslag, tittel og ingress.

– Kjenner dere til forfatteren? Hvilke andre bøker har han skrevet? Hva med filmmanus?

– Hva ser dere på omslaget?
– Hva sier ingressen?
– Hva handler denne boka om?
– Hvilket år og hvilken verdenshendelse er handlinga lagt til?
– Hvor foregår handlinga?
– Hvilket inntrykk får dere av Johan?
– Hva slags liv lever han, tror dere?

Sjangeren er krig.
– Hvilke andre bøker om krig kjenner du til?
– Hva betyr krig?
– Hvilke kriger kjenner du til?

 

UNDERVEIS:

Stopp på side 77 etter «Mannen som var på kjøkkengulvet vårt er med i Hirden.»

– Hva har skjedd til nå?
– Hvor er Johan på vei?
– Hva er Hirden? Enn Solkorset?
– Hva tror dere skjer videre?


ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Samtale i hel klasse
Klassesamtale

Etter at elevene har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse, kan dere snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur, er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som «hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar. Da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hva tenker dere om det som har skjedd?
– Hva betyr sabotasje?
– Hva tror dere skjer videre med Johan?
– Hva ville dere gjort hvis dere var ham?
– Kan dere finne ut mer om 2. verdenskrig i Norge?


Ekstraoppgaver.

1. Skriv videre på utdraget.
2. Skriv en kort historie der du er andre folk i byen enn Johan.
3. Lese hele Gutten i mørket og anmeld boka på Uprisen.no. Da kan du være med på å bestemme hvilke bøker som skal bli nominert til Uprisen – årets ungdomsbok 2022.
4. Lag et faktaark over fem ting som skjedde i Norge under krigen. Snakk sammen i klassen.
5. Lag et faktaark over forfatter Harald Rosenløw Eeg.