Opplegg til Hør her’a!

FØR:

Klassesamtale.

Diskuter med klassen hvilke forventninger elevene har til hva en roman er/skal være. Har de noen forventninger til tittel, innhold, karakterer, form og språk?

– Hva tenker de en roman som heter Hør her’a handler om?
– Hva tenker de om ingressen?
– Hvor tror de handlinga foregår?
– Hva tror de skjer med lillebroren til Mahmoud?
– Har elevene hørt om denne boka?

Sjangeren er humor.

– Hvilke forventninger skaper det?
– Har dere lest andre bøker som har humor som sjanger?
– Hva må til for at en bok skal være morsomt?

Lag en liste over stikkord elevene mener må være med for at bok skal være artig å lese.

 

UNDERVEIS:

Elevene kan gjerne markere i teksten eller notere mens de leser.
For eksempel:
– Spørsmål til teksten
– Setninger og formuleringer de liker/ikke liker
– Ord og uttrykk de synes er vanskelige.

Stopp på side 87 etter: «Dette her, dette er ukoselig. Nå liker ikke Gunnar og Karin situasjonen.»

– Har det vært morsomt å lese til nå? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Har boka så langt dekket noen av stikkordene dere skrev ned før dere begynte å lese?


ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

 

2. Samtale i hel klasse
Klassesamtale

Etter at elevene har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse, kan dere snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur, er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som «hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar. Da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Går det an å skrive sånn? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvorfor har forfatteren valgt å skrive på denne måten?
– Hva synes dere om språket?
– Teksten har mange skråblikk. Hva menes med skråblikk? Hvordan får en tekst et slik innhold?
– Hva har språket å si for en tekst?
– Hva synes du om hovedpersonen?
– Synes dere teksten er morsom?
– Dekket utdraget stikkordene dere skrev ned før dere begynte å lese?
– Har dere bedre forståelse nå for ordene dere skrev ned underveis som dere syntes var vanskelige?
– Hvilket inntrykk får dere av Mahmoud?
– Hvilke forventninger har dere til den videre utviklingen i boka?

3. Vurdering og avstemming
Klassesamtale

Til slutt kan dere diskutere utdraget i klassen med tanke på å nå frem til en felles vurdering:

– Liker dere utdraget fra Hør her’a?
– Hva er de viktigste grunnene til at dere likte/ikke likte teksten?
– Hva ville du sagt hvis du skulle beskrevet boka for en venn?
– Hva ville du sagt til forfatteren hvis du skulle kommet med forslag til forbedringer?

Det er viktig at synspunktene forklares og at rammene er hyggelige. Elevene må få fremføre sin opplevelse og meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra Hør her’a og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden.

Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene dine osv.

Ekstraoppgaver:

1. Skriv en side om din sommerferie. Kan du prøve å skrive muntlig slik som språket er i Hør her’a!?
2. Hva vet du om Pakistan, landet Mahmouds onkel kommer fra?