Opplegg til Hver morgen dyppet min søster brystene i isvann for å bli pen

2FØR:

Se på omslag og tittel.
– Hvilken sammenheng ser dere mellom omslag og tittel?
– Hvilke forventninger får dere til teksten?

Les ingressen.
–  Har forventningane endra seg? Fortell.

Bjørn Sortland har ofte lange titler på sine bøker.
– Kan dere finne flere titler av ham?
Se hjemmeside her
– Hvorfor tror dere forfatteren har så lange titler?

Miriam og lillebroren, Luka, er på flukt fra krigen i Syria.
– Vet dere hvor Syria ligger?
– Kan du finne det på et kart?

Foreldrene til Miriam og Luka er døde.
– Hva tror dere skjedde med dem?
– Hvordan tror dere de vil klare seg uten foreldrene?

Målet til Miriam og Luka er å komme seg til verdens beste land.
– Hvilket land tror dere de tenker på da? Hvorfor det?

Boka handler om flukt.
– Vet dere om andre bøker som handler om dette?
– I hvilken grad mener dere at det er et relevant tema for en ungdomsbok?

UNDERVEIS:
Lesestopp.

Be elevene om å stoppe underveis i lesinga, f.eks. etter å ha lest kapittel 18 og 19 (fram til «Av og til bomber de en tredje gang også»).
La dem sitte i par og snakke sammen.

– Hvordan opplever dere utdraget så langt?
– Hvordan vil dere beskrive situasjonen til Miriam og Luka?
– Hva tror de vil skje videre?

Etter et par minutter, fortsetter elevene å lese.

ETTER:

1. Snakk om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Snakk om utdraget.
Gi først elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en forståelse av tekstens innhold.
Spør også gjerne elevene hva de snakket om i parene, etter å ha lest kapittel 18 og 19.

Følg opp svarene ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever elevene at leseopplevelsen deres blir hørt og tatt på alvor.
Hvis ønskelig kan et eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av teksten:

– Hva slags inntrykk får elevene av Miriam?
– Hva slags følelser tror de oppstår når en må flykte?
– Hva tror dere Miriam tenker på i den situasjonen hun er i?
– Hva kan ha skjedd med foreldrene hennes?
– Hvordan ser det ut rundt Miriam og Luka? Får de inntrykk av det ved å lese dette utdraget?
– Hvorfor tror dere ikke Miriam vet hvem hun kan stole på?
– Hvorfor tror dere at vi får høre om Nizar?

Les det Asil sier om forelskelse på s.22.
– Er dere enige?
– Hvilke forskjeller og likheter ser dere mellom å være forelsket i Syria og i Norge?
– Hva tror dere menes med: «Og så kom videoen på Facebook» på s.24?

Miriam tenker på de som bomber, på de som sitter i helikoptrene.
– Hvorfor tror dere hun tenker på dem?
– Hvordan vil dere beskrive tankene hennes?

– Hvorfor tror dere at de fortsetter å bombe?
– Hvordan forstår dere slutten på utdraget?
– Hva tror dere kommer til å skje videre?

– Hva tror dere tittelen på boka betyr? Hvorfor tror dere boka heter det?
– Hvilken tittel ville dere valgt?

Skriveoppgaver:

1. Skriv videre på utdraget.
– Hva skjer med Miriam og Luka? Hva slags liv drømmer Miriam om?

2. Se for deg en reise fra Syria til for eksempel Norge. Beskriv en dag på denne reisen. Hva tror du skjer på en slik reise?
Du kan ev. la deg inspirere av en av disse dokumentarfilmene, som er tilgjengelig på nrk.no.

3. Se for deg at du kommer til Syria. Skriv en tekst der du forklarer hvor du bor og hvordan det skiller seg fra livet ditt i Norge.

4. Sjekk anmeldelser av boken som ungdom selv har publisert på uprisen.no.

Skriv din egen anmeldelse av utdraget du har lest. Hvordan vil du inspirere andre til å lese boka – eller fraråde noen fra å lese den?
Du finner tips til å skrive anmeldelsen her.

Aktuelle kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst.