Opplegg til Invasjonen. Animorphs 1

FØR:

Samtale i klassen om hvilke forventninger elevene har til et utdrag fra en tegneserie.

– Er det noen elever i klassen som leser tegneserier? Hvorfor/Hvorfor ikke?
– Hvilke serier leser dere?
(Hvis du vet om elever som er godt kjent med tegneserie-sjangeren kan det være en idé å be dem om å ta med hefter eller bøker som de anbefaler. Alternativt kan du låne ulike eksempler på tegneserier og tegnserieromaner og la dem sirkulere i klasserommet slik at elevene får se på ulike stiler.)

– Hva er bra med slike tekster?
– I hvilken grad kan de noe som annen litteratur ikke kan?

Se på tegnestilen som er brukt i Invasjonen. Animorphs 1. – Er det noen som kjenner liknende serier?
– Hva vet dere om denne serie fra før?
– Kan dere finne ut noe?

 

UNDERVEIS:

Leselogg.
Individuelt arbeid.

Be elevene notere tanker og spørsmål til teksten mens de leser, ev. med utgangspunkt i ett eller flere av følgende punkter:

– Noe de synes er overraskende eller virker rart?
– Noe de synes er morsomt?
– Noe de legger merke til i måten utdraget er tegnet på?
– Hva tenker de om hvilken tidsepoke dette er?

ETTER:

Klassesamtale.

La elevene snakke om leseopplevelsene sine. Still gjerne oppfølgingsspørsmål som gjør det tydelig for elevene at de blir hørt og at synspunktene deres blir respektert. I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen:

– Synes dere utdraget er morsomt, spennende eller annet? Hvorfor?
– Hva synes dere om tegningene og hva synes dere om historien?
– Hvordan liker dere karakterene? Hvordan tror dere de utvikler seg gjennom boka?
– Hvem er det som invadert jorda og hvorfor?

Ekstraoppgaver:
1. Skriv eller tegn videre på utdraget. Hva skjer. Kanskje kan du lage en tegneserie som viser de to neste sidene?

2. Gruppearbeid. Sitt to og to. Lag en profil over hva dere tror om de ulike karakterene. Navn, alder, kjønn, egenskaper, hobbyer, favorittmat, musikk, film, spill etc.

3. Finn ut mer om forfatterne og statusen til denne tegneserien. Lag et faktaark.