Opplegg til Jeg vil bare at det skal være oss

FØR:

Se på omslaget til boka.
– Hva legger dere merke til?
– Hvilke assosiasjoner får dere når dere ser på bildet?
– Hva tenker dere om tittelen?
– Hvilken sammenheng er det mellom omslag og tittel?

Jeg vil bare at det skal være oss er ei diktsamling.
– Hvilke andre dikt/diktbøker kjenner dere til?
– Hvordan skiller diktsjangeren seg fra romansjangeren, tegneserier, faktabok osv.?
– Hvilke forventninger har dere til dikt?

UNDERVEIS:

Be elevene om å lese diktene tre ganger.
For hver gjennomlesing gjør de følgende:
– legger merke til hva de legger merke til mens de leser
– vurderer forståelsen av diktene på en skala fra 1 til 10
– skriver ned ting de lurer på

Når hvert dikt er lest tre ganger, noterer elevene utviklingen i forståelsene av hvert dikt.


ETTER:

1. Samtale i grupper
Gruppesamtale

Be elevene om å gå i grupper på 3-4 elever.
Elevene skal først velge 3-4 dikt som de ønsker å diskutere.
La dem deretter snakke om hvert av diktene med utgangspunkt leseopplevelsene sine og følgende spørsmål:
– Hva var dere oppmerksomme på?
– Hva synes dere var lett å forstå? Hva var mer vanskelig?
– Hva overrasket dere?
– Hvilke spørsmål sitter dere igjen med til hvert dikt?

2. Fordypning i fire dikt
Hel klasse

Velg ut fire dikt, les dem høyt for klassen og snakk deretter om diktene med klassen.

– Hva tenker elevene om disse diktene?
– Hvordan vil elevene beskrive hva diktene handler om?
– Hva legger dere spesielt merke til?
– Er det noen gjentagelser eller motsetninger som peker seg ut?
– Er det en hovedkarakter i diktene? Hvem er det i så fall?
– Hvem henvender diktene seg til? Og hvordan?
– Liker dere diktene? Hvorfor/hvorfor ikke?

Skriveoppgaver:

La elevene selv skrive dikt inspirert av diktene i dette utdraget.
De kan f.eks. la seg inspirere av: sammenlikningen mellom «du» og en mobil i diktet «du åpner meg»; diktet på to linjer som innledes med henholdsvis «Jeg vil ikke» og «Jeg vil»; gjentagelsen av «det koster» etterfulgt av «men» eller liknende.
En annen mulighet er å stille elevene friere: Å be dem skrive dikt som passer til tittelen på diktsamlingen, Jeg vil bare at det skal være oss.
En tredje mulighet er å la elevene foreslå temaer de skal skrive om og deretter holde en liten avstemning om hvilket tema som er mest interessant.