Opplegg til Jegeren

FØR: 

Erik reiser til Trondheim for å redde kompisen Thomas fra et voldelig nynazistisk miljø. Han går undercover, noe som betyr at han også må gjøre ting han egentlig ikke har lyst til. I dette utdraget må han for eksempel bli med Thomas og noen andre på et hevnoppgjør. Vær obs på at utdraget kan oppleves som utfordrende for noen å lese. Det beskriver voldshandlinger og det blir brukt banneord. Boka og utdraget er tatt med i tXt fordi det har et aktuelt tema som det er viktig å snakke om. 

– Studer og snakk om forsideillustrasjonen med en i klassen: 

– Hva gjør personene på bildet?  

– Hva slags uttrykk har de i ansiktet?  

– Hvorfor har de dekket til munnen og nesen, kan det være ulike årsaker til det? 

– Hvilke farger er brukt på forsiden? Tror du de er tilfeldige? 

– Ser du noen symboler som du kjenner igjen? Hva kan du om disse symbolene? 

– Hva tror dere boka handler om? 

– Hvorfor tror dere boka heter Jegeren? 


Les ingressen.  

Muntlig: 

– Hva betyr det å infiltrere? Kjenner dere til andre fortellinger, fiktive eller virkelige, der noen har infiltrert et annet miljø? Hvilke andre begreper kan man bruke på en person som gjør dette? 

– Hva er et vandrehjem? 

– Hvorfor er det dumt at Kari flørter med Erik, tror dere?  


UNDER:
 

Del et A4 ark i to med en loddrett strek på langs. På den ene siden skriver du ned noen av tankene og følelsene til Erik, på den andre skriver du ned noen av handlingene hans. Sammenlign og snakk om det dere har skrevet ned to og to.  

– Hvordan tror dere denne hendelsen oppleves for Erik? Hva kan det gjøre med en person om det er stor forskjell mellom det man tenker, og det man gjør? 


ETTER:
 

Muntlig: 

– Hvordan syntes dere det var å lese dette utdraget? Synes dere det er stor forskjell på hvor sterkt inntrykk slike scener har om det blir beskrevet i tekst eller vist i en film? Husk å begrunne meningene deres. 

– Hva tror dere skjer videre i fortellingen? Fikk dere lyst til å lese hele boka? Hvorfor/hvorfor ikke? 

– Er det moralsk riktig å gjøre noe ulovlig for å redde en venn eller en i familien? 

– Hva får vi vite om Thomas som kan forklare at han tenker og handler som han gjør? 

– Hvilke andre utfall kan slike opplevelser få? 

– Les om høyreekstremisme og radikalisering her. Det blir listet opp noen årsaker til radikalisering, hva er disse? 

– Fortsett å snakk om årsakene. Er det noen av dem man kan adressere som enkeltindivid? 

– Hva tenker dere samfunnet kan og bør gjøre for å motarbeide rekrutteringen til ekstremistiske miljøer? 

– Lytt til sangen: Noen å hate, av Raga Rockers. Les gjerne sangteksten imens dere lytter. Hvordan kan denne sangen settes i sammenheng med utdraget fra Jegeren? Hva er budskapet i sangen? Hvilke virkemidler er tatt i brukt for å få frem budskapet? 

Videre lytting:
Her kan du lytte til Noen å hate, en podcast i 5 deler der man prøver å nøste opp i hvordan og hvorfor Philip Manshaus ble radikalisert og til slutt utførte en terrorhandling 10. august 2019. Podcasten er laget av Aftenposten. 

Kompetansemål:

Norsk

– Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.

– Sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid.

– Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.

– Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

– Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

Samfunnsfag

– Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

– Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

– Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.

– Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.