Opplegg til Kan vi bare late som

Omslag_Kan vi bare late somFØR:

Se på omslag og tittel.
– Hva ser dere på bildet?
– Hvilken stemning mener dere at forsiden uttrykker?
– Hvordan forstår dere tittelen?

I motsetning til de fleste av de andre utdragene i tXt-antologien har ikke dette utdraget ingress.
– Tror dere det blir vanskeligere å lese utdraget uten ingress?

Mye av handlingen i Kan vi bare late som handler om kunstløp og ishockey.
– Hvor mye kan dere om disse idrettene?
– Hvilken idrett liker dere best? Hvorfor?
– Vet dere om andre romaner som handler om idrett?

Forfatteren er debutant.
– Hva vil det si å være debutant?
– Hvor gammel tror dere forfatteren er? Klarer dere å finne det ut?

Boken har sjangeren forelskelse.
– Hvilke forventninger har dere til en slik bok?

UNDERVEIS:

Sitatlogg.

Be elevene streke under setninger i teksten. Det kan for eksempel være setninger som:

– får fram hvordan Emma er
– provoserer
– er godt skrevet

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en forståelse for av tekstens innhold.

2. «Stille lesesirkel»
Gruppearbeid

Elevene går i grupper på 3-4 elever som skal samarbeide om å lage en «stille lesesirkel», dvs. en lesesirkel der de ikke får lov til å snakke, men bare skrive til hverandre.

Hver elev trenger et ark, noterer navnet sitt øverst i venstre marg og skriver «Hei» øverst på sida, ev. fulgt av navn på gruppemedlemmer for å understreke det autentiske elementet. Elevene får nå 1-2 minutter til å skrive om leseopplevelsen. De kan skrive tanker, følelser, spørsmål eller andre reaksjoner på teksten de har lese – helt uten å snakke. De bør skrive med leselig skrift og bruke så mye av tida som mulig til å skrive.

Når tida er ute, skal alle elevene sende teksten sin mot venstre, til den eleven som sitter der. Elevene leser arket de har fått, skriver navnet sitt i venstre marg og får deretter 1-2 minutter til å reagere på naboens tekst: De kan skrive en kommentar til teksten, fortsette tankerekka, skrive om de er enige eller uenige, stille spørsmål eller ev. sette i gang ei ny tankerekke.

Etter tre runder kommer arket tilbake til eleven som startet å skrive på det. Vedkommende leser tekstene og setter strek under ei setning på arket – det som eleven synes er mest interessant og som han/hun har lyst til å diskutere videre i gruppa.

Deretter får elevene endelig lov til å snakke. Be dem begynne med en av de utvalgte setningene og la de ellers få snakke fritt om utdraget i noen minutter.

3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppa og i hvor stor grad de likte å jobbe med «stille lesesirkel». Sørg for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen.

Følg gjerne opp samtalepunkter ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever elevene at leseopplevelsen deres blir hørt og tatt på alvor.

Hvis ønskelig kan et eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av teksten:

– Hvilket inntrykk får dere av Emma?
– I hvilken grad bidrar språket i utdraget til dette?
– Hvilket inntrykk får dere av treneren, Annette?
– Enn Jossi?
– Hvorfor må kunstløperne og ishockey-spillerne dele på isen?
– Hvilket inntrykk får dere av de andre jentene og guttene?
– Hvilken av karakterene ligger dere best? Fortell.
– Hvorfor tror dere Emma går på kunstløp?
– Hvordan vil dere beskrive forholdet mellom Emma og moren?
– Hvorfor tror dere hun blir så irritert på Jossi?
– Ble dere overrasket over at Jossi var jente?
– Hvordan tror dere Emma vil takle å lære seg ishockey?
Og hvordan tror dere Jossi vil klare å lære seg kunstløp?
– Hva tror dere skjer videre i teksten?

Boka fikk mange gode anmeldelser på uprisen.no i løpet av høsten 2017 – dere kan lese anmeldelsene her.
På grunnlag av anmeldelsene ble boka dessuten en av de fem nominerte til Uprisen 2018.

– Hvorfor tror dere at akkurat denne bok ble en av fem nominerte til Uprisen?
– Har dere noen tanker om hvorfor den ikke vant?

– Hva synes dere om utdraget?
– Hvordan tror dere relasjonen mellom Emma og Jossi utvikler seg i resten av boka?

Kan vi bare late som regnes som såkalt skeiv litteratur.
– Vet dere om andre bøker som passer til denne betegnelsen?

Det har kommet flere slike ungdomsbøker de siste par årene. Dere finner eksempler her  og her.

Ekstraoppgaver:

1. Lag en sammensatt tekst som illustrerer utdraget. Det kan være en tegning, en tegneserie eller en collage. Alternativt kan du lage en ny forside til boka.

2. Skriv en tekst om en idrett du liker. Hva er det med denne idretten du liker så godt? Hvis du måtte velge en annen idrett, for eksempel bytte slik Emma og Jossi må gjøre, hvilken ville du da ha valgt?

Aktuelle kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger

– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering

– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

Anvendt litteratur:

Harvey A. Daniels og Elaine Daniels (2013). The Best-Kept Teaching Secret, Corwin