Opplegg til Killerinstinkt

2018 vant Killerinstinkt Uprisen, en pris der vinneren kåres av ungdom, og der ungdom bestemmer i alle ledd.

Bruk utdraget i tXt-antologien som utgangspunkt for en samtale om krim, ungdom og litterær kvalitet.

FØR:

Killerinstinkt er en bok i krimsjangeren.

– Hvilke forventninger har dere til en krim?
– Hvilke krim-bøker eller -filmer kjenner dere?
– Hvorfor tror dere at krim er populært blant ungdom?
– Hva er det som gjør en tekst spennende å lese, ifølge dere?

– Hvilke tanker får dere når dere hører tittelen, Killerinstinkt?
– Hva tenker dere om omslaget?
– Hvem tror dere jenta er?
Hva tror dere det vil si å ha et killerinstinkt?

Les juryens begrunnelse og anmeldelser av boka på uprisen.no.

– Hva legger Upris-ungdom vekt på i vurderingen av boka?
– Er dere enige i at dette er viktige kriterier?
– Hvorfor tror dere at Killerinstinkt ble kåret til årets ungdomsbok?

– Tror dere at dere kommer til å like teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

UNDERVEIS:

Be elevene markere i teksten mens de leser.
Det kan være:

– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk.
– Noe de legger spesielt merke til.

ETTER:

1. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid

La elevene bruke de faste uttrykkene under som støtte til å formulere hvordan de opplevde teksten. La dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene – skriftlig eller muntlig. Gi dem også mulighet til å begrunne utsagnene f.eks. ved å bruke ord som fordisiden osv.

a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble overrasket over…

2. Litterær samtale
Klassesamtale

Ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene for å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur. Begynn gjerne med å la elevene bruke de faste uttrykkene (se punkt 1) eller still spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?». La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar. Da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Even?
– Hvordan synes dere han takler å sitte i retten og svare på spørsmål om sin drepte kjæreste?
– Tror dere han forteller alt han vet?
– Hvilket inntrykk får dere av vedkommende som avhører Even?

Fortellingen foregår på to plan: et nåtidsplan der Even er i retten og forteller hva som skjedde; og et datidsplan der han tenker tilbake på den skjebnesvangre høsten.

– Hva tror dere dette har å si for spenningen i boka?
– I hvilken grad klarer dere å leve dere inn i beskrivelsen av det som skjer når Even kommer til skolen? – Hvor mye av dette tror dere at han forteller i rettssalen?
– Hvorfor tror dere at Mari slo opp med Even?
– Hva tenker dere om at hun gjør det slutt via tekstmelding?
– Tror dere Even er skyldig eller uskyldig? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva synes dere om slutten på utdraget? Begrunn svaret.
– Hvem tror dere kan ha stått bak drapet?
– Hva tror dere skjer videre i denne boka?

Avslutt med å vurdere teksten.
– Likte dere utdraget fra Killerinstinkt? Hvorfor/hvorfor ikke?

Send gjerne inn tilbakemeldinger på utdraget på txt.no. Under selve utdraget finnes en knapp som heter Våre meninger om utdraget. Her kan dere skrive inn hva dere mener.
Elever som leser hele boka kan dessuten legge ut anmeldelsen sin på uprisen.no.

Skriveoppgaver:

1. Forestill deg at du er en av journalistene som sitter i rettssalen og skriv en nyhetsartikkel til nettsidene til avisen du jobber for.

2. Sjekk anmeldelser av boken som ungdom selv har publisert på uprisen.no. http://uprisen.no/tekst/killerinstinkt/
Skriv deretter din egen anmeldelse av utdraget du har lest. Hvordan vil du inspirere andre til å lese boka – eller fraråde noen fra å lese den?
Du finner tips til å skrive anmeldelsen her.

Aktuelle kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger

– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst.