Opplegg til Kjære Evan Hansen

FØR:

Klassesamtale.

Boka har tema/sjanger drama.
– Hva legger dere i et slikt begrep?
– Kjenner dere andre bøker eller filmer som tar for seg dette temaet?
– Hva tenker dere ligger i tittelen, Kjære Evan Hansen?
– Hva tror dere kan være årsaken til at det er et bilde av et blått tre på forsiden?

Utdraget har ikke ingress og er hentet fra første kapittel som bærer tittelen: «Kjære Evan Hansen».
– Hvordan påvirker dette forventningene deres til teksten?
– Hva tror dere utdraget handler om?

UNDERVEIS:

Sitatlogg
Elevene velger en eller flere sammenhengende setninger som gjør inntrykk på dem. Det kan f.eks. være fordi setningene er:
– en god skildring/beskrivelse
– skrevet slik at stemningen i utdraget kommer tydelig frem
– overraskende

Be elevene lese høyt det beste sitatet i par og/eller i klassen

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale.

Gi elevene mulighet til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en foreløpig forståelse av tekstens innhold.

 

«Stille lesesirkel»
Gruppearbeid.

Elevene går i grupper på 3–4 elever som skal samarbeide om å lage en «stille» lesesirkel, dvs. en lesesirkel der de ikke får lov til å snakke, men bare skrive til hverandre.

Hver elev trenger et ark, noterer navnet sitt øverst i venstre marg og kan også skrive «Hei» øverst på siden, ev. fulgt av navn på gruppemedlemmene for å understreke det autentiske elementet. Elevene får nå 1–2 minutter til å skrive om leseopplevelsen sin. De kan skrive tanker, følelser, spørsmål eller andre reaksjoner på teksten de har lest – helt uten å snakke. De bør skrive med leselig skrift og bruke så mye av tiden som mulig til å skrive.

Når tiden er ute, skal alle elevene sende teksten sin mot venstre, til den eleven som sitter der. Elevene les arket de har fått, skriv navnet sitt i venstre marg og får deretter 1–2 minutt til å reagere på teksten til naboen: Dei kan skrive en kommentar til teksten, fortsette tankerekken, skrive om de er enige eller uenige, stille spørsmål eller ev. sette i gang en ny tankerekke.

Etter tre runder kommer arket tilbake til eleven som begynte å skrive på det. Vedkommende les tekstene og setter strek under en setning på arket – den setningen som eleven synes er mest interessant og som han/hun har lyst til å diskutere videre i gruppen.

Deretter får elevene endelig lov til å snakke. Be dem om å begynne med en av de utvalgte setningene og la dem ellers få snakke fritt om utdraget i noen minutter.


3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppen og i hvilken grad de likte å jobbe med «stille» lesesirkel. Sørg for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen.

Følg gjerne opp samtalepunktene ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Ev. kan også ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Evan Hansen?
– Hvordan ser han på seg selv?
– Hvordan tror dere han ønsker å være?
– Hvilket inntrykk får dere av moren til Evan?
– Hvilken vil dere beskrive forholdet mellom Evan og moren hans?
Hvis dere har lest utdraget fra OMG, kan det være en idé å sammenlikne relasjonen i de to tekstene.

– Hvilken av disse setningene synes dere sier mest om forholdet mellom Evan og moren.
a) «Jeg orker ikke et nytt år hvor du sitter alene hjemme ved PC-en din hver fredag kveld.»
b) «Hun snur seg mot døren, og akkurat idet jeg tror jeg er reddet, snur hun seg med et usikkert smil.»
c)«Mamma er også synlig i speilet.»
Begrunn svaret.

– Hva tror dere moren tenker om at Evan går i terapi?
– Hvem tror dere betyr mest for Evan Hansen – mamma eller pappa?

– Hva synes dere om Evan? Liker dere ham? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvorfor går han hos dr. Sherman?
– Hva tenker Evan om å gå i terapi.
– Hva synes dere om å gå i terapi?
– Tror dere det vil hjelpe Evan å skrive brev til seg selv?

Evan sier på et tidspunkt at «jo mer man erkjenner problemet, desto verre blir det.»
– Er dere enige i dette? Begrunn svaret.
– Er dere enige i at en positiv grunnholdning gir positive erfaringer?
– I hvilken grad tror dere det hadde vært annerledes hvis den første setningen i brevene var: «Dette kommer til å bli en god dag, og nå skal jeg forklare hvorfor»?
– Hva synes Evan om å gå på skolen? Begrunn svaret.

Høsten 2020 innføres psykisk helse og livsmestring som et tverrfaglig emne i den norske skolen. Hva synes dere om det?
– Hva tror dere Evan hadde tenkt om å ha timer med folkehelse og livsmestring på skolen?

Evan skriver at han vil prøve å være seg selv – sitt sanne jeg.
– I hvilken grad synes dere han klarer det?

– Hva tror dere kan være årsaken til at det er et bilde av et blått tre på forsiden?

– Hva tror dere skjer videre?


4. Vurdering og avstemming
Klassesamtale.

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Er det en viktig tekst? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det er lov å like og lov å mislike utdragene i tXt-antologien.

 

Ekstraoppgaver:
1. Skriv videre på utdraget. Hva tror du skjer videre? Hvordan går det med Evan Hansen?

2. Skriv utdraget fra synsvinkelen til noen som observerer Evan Hansen utenifra.

3. Lag en ny forside til boka.
Hvilket motiv og hvilke farger synes du passer til utdraget du har lest? Hvilken stemning ønsker du å få frem? Hvordan vil du nå frem til leseren?