Opplegg til Kunsten å tryne

FØR:

Se på bokomslag, tittel, sjanger og ingress.
Snakk deretter om forventninger til utdraget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva kjenner dere igjen på forsida?
– Hvordan forstår dere tittelen?
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom omslag, tittel, ingress og sjanger?
– Tror dere at dere kommer til å like teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Vet dere hva parkour er?

UNDERVEIS:

Sitatlogg.

Elevene velger en eller flere sammenhengende setninger som gjør inntrykk på dem. Det kan f.eks. være fordi setningene er:

– en god skildring/beskrivelse
– skrevet slik at stemningen i utdraget kommer tydelig frem
– overraskende

De må også kunne begrunne valget av setning(er).


ETTER:

1. Del et sitat
Gruppearbeid

Be elevene om å gå i par eller mindre grupper.
I gruppene skal de lese høyt det beste sitatet og begrunne hvorfor de har valgt akkurat dette sitatet.


2. Snakk kort om teksten i hel klasse

Klassesamtale.

Gi elevene mulighet til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en foreløpig forståelse av tekstens innhold.

3. «Stille lesesirkel»
Gruppearbeid.

Elevene går i grupper på 3–4 elever som skal samarbeide om å lage en «stille» lesesirkel, dvs. en lesesirkel der de ikke får lov til å snakke, men bare skrive til hverandre.

Hver elev trenger et ark, noterer navnet sitt øverst i venstre marg og kan også skrive «Hei» øverst på siden, ev. fulgt av navn på gruppemedlemmene for å understreke det autentiske elementet. Elevene får nå 1–2 minutter til å skrive om leseopplevelsen sin. De kan skrive tanker, følelser, spørsmål eller andre reaksjoner på teksten de har lest – helt uten å snakke. De bør skrive med leselig skrift og bruke så mye av tiden som mulig til å skrive.

Når tiden er ute, skal alle elevene sende teksten sin mot venstre, til den eleven som sitter der. Elevene les arket de har fått, skriv navnet sitt i venstre marg og får deretter 1–2 minutt til å reagere på teksten til naboen: Dei kan skrive en kommentar til teksten, fortsette tankerekken, skrive om de er enige eller uenige, stille spørsmål eller ev. sette i gang en ny tankerekke.

Etter tre runder kommer arket tilbake til eleven som begynte å skrive på det. Vedkommende les tekstene og setter strek under en setning på arket – den setningen som eleven synes er mest interessant og som han/hun har lyst til å diskutere videre i gruppen.

Deretter får elevene endelig lov til å snakke. Be dem om å begynne med en av de utvalgte setningene og la dem ellers få snakke fritt om utdraget i noen minutter.

4. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppen og i hvilken grad de likte å jobbe med «stille» lesesirkel. Sørg for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen.

Følg gjerne opp samtalepunktene ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Ev. kan også ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av karakterene i utdraget? Hvem utmerker seg mest/minst?
– Hvordan vil dere beskrive vennskapet mellom Samuel og Jonas?
– Hvorfor tror dere Jonas snakker med jentene og lar dem bli med på parkour?
– Hvordan vil dere beskrive reaksjonen til Samuel?
– Hvorfor tror dere Anette og Helene plutselig har blitt interessert i gutta?
– Hvordan tror dere det kommer til å påvirke vennskapet mellom Samuel og Jonas?
– Kan man miste venner fordi man blir forelsket?
– Hvorfor tror Samuel at Helene er interessert i ham? Tror dere han har rett?
– I hvilken grad mener dere at han lar seg påvirke av det hun sier og gjør?
– Hvordan vet man at man er forelsket?
– Tror dere at Samuel er forelsket?
– Får dere lyst til å lese denne boka? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva tror dere skjer videre?

4. Vurdering av utdraget

Avslutt med å vurdere teksten.
– Likte dere utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Fikk dere lyst til å lese mer i boka? Hvorfor/hvorfor ikke?

Send gjerne inn tilbakemeldinger på utdraget på txt.no. Under selve utdraget finnes en knapp som heter Våre meninger om utdraget. Her kan dere skrive inn hva dere mener.

Skriveoppgaver:

1. Les hele boka og skriv en bokanmeldelse. Last anmeldelsen opp på nettsidene til Uprisen.no.

2. Se for deg at du er Jonas og skriv scenen i bilen fra hans synsvinkel.

3. Se for deg at du er Anette eller Helene og skriv om scenen på byggeplassen.